Spelfostrarens handbok 2

0,00 

Äntligen har den populära handboken “Pelikasvattajan käsikirja 2” översatts till svenska!

Boken ger grundläggande information om digitalt spelande samt spelrelaterade fenomen, erfarenheter och forskningsdata och hjälper läsaren att förstå digitalt spelande. Boken öppnar upp spelvärlden och ger läsaren kunskap om motiven bakom spelande, för- och nackdelar, lärande av spel, spelande i olika skeden av livet och till exempel vikten av spelregler och balans i vardagen. Läsaren får färdigheter att diskutera spelande och förstå olika sammanhang.

Spelfostrarens handbok 2 riktar sig till föräldrar, skolor, bibliotek, ungdomsverksamheten, socialjtänsten och alla organisationer som möter unga och vuxna som spelar digitala spel.

Boken är skriven i artikelformat och innehåller även Cases. Den är lättläst och ger exempel på bra regler och hur förhålla sig till barn, unga och vuxna som spelar.

Boken har skrivits och sammanställts av forskare och sakkunniga från Spelfostrarnas nätverk och översatts samt publicerats på svenska av Spelkunskap-Projektet (Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf) med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Sidmängd 164 s.

Ladda ner material
Spelfostrarens handbok 2 ( 9,01 MB, pdf ) Ladda ner
Boken kan beställas mot postavgift eller laddas ner gratis i pdf-format.

Beskrivning