Spelfostrarens handbok 2

0,00 

Den populära handboken “Pelikasvattajan käsikirja 2” har översatts till svenska!

Spelfostrarens handbok 2 ger grundläggande information om digitalt spelande samt spelrelaterade fenomen och hjälper läsaren att förstå kompliciteten av digitalt spelande. Boken öppnar upp spelvärlden och ger läsaren kunskap om motiven bakom spelande, för- och nackdelar, lärande av spel, spelande i olika skeden av livet, spelvännernas betydelse och till exempel vikten av spelregler och balans i vardagen.

Läsaren får färdigheter att diskutera spelande och förstå olika sammanhang. Handboken innehåller forskningsdata och analyserar bland annat problematiskt digitalt spelande samt pengaanvändning inom till digitalt spelande.

Spelfostrarens handbok 2 riktar sig till föräldrar, grundskolan, andra stadiet och högskolan, elevvården, ungdomsverksamheten, social- och hälsovården och alla organisationer som möter unga och vuxna som spelar digitala spel. Boken är skriven till just dig som är intresserad av ämnet!

Handboken är skriven i artikelformat och innehåller även Cases. Artiklar ger exempel på regler och hur förhålla sig till barn, unga och vuxna som spelar samt hur bibehålla spelande som en positiv hobby och intresse.

Boken har skrivits och sammanställts av forskare och sakkunniga från Spelfostrarnas nätverk och översatts samt publicerats år 2020 på svenska av Spelkunskap-projektet (Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf) med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Sidantal 164 s.

Materialet tillgängligt även på finska:
Ladda ner material
Spelfostrarens handbok 2 ( 9,01 MB, pdf ) Ladda ner
Boken kan beställas mot postavgift eller laddas ner gratis i pdf-format.

Beskrivning