Publikationen Ungdomarna på spel

0,00 

Detta stödmaterial är avsedd till stöd för personer som arbetar med barn och unga samt föräldrar och närstående.

Publikationen erbjuder information om digitalt spelande samt spel om pengar bland barn och ungdomar. Materialet behandlar utmaningar kopplat till digitalt spelande och spel om pengar, spelrelateradeproblem samt fostringsfrågor i samband med dessa. Materialet ger läsaren/fostraren färdigheter och kunskaper att förstå varför barn och unga spelar, insikt om möjliga bakomliggande problem och verktyg att hantera och diskutera problemsituationer.

Materialet har sammanställts av Institutet för hälsa och välfärd – THL, tillsammans med Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf år 2016.

Ladda ner material
Ungdomarna på spel -material ( 4,79 MB, pdf ) Ladda ner
Boken kan beställas mot postavgift eller laddas ner gratis i pdf-format.