Leikkaukset vaarantaisivat päihde- ja pelihaittojen ehkäisyn

pullo ja puhekupla.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on aloittanut Päihdehaittoja voi ehkäistä -kampanjan. Kampanjan tarkoitus on tuoda esiin, miten esitetyt budjettileikkaukset vaikuttaisivat toteutuessaan päihde- ja pelihaittojen ehkäisyyn.

Pahimmillaan leikkaukset merkitsisivät jopa kolmanneksen lovea järjestötoiminnan rahoitukseen. Esimerkiksi EHYTin ylläpitämien päihteettömien kohtaamispaikkojen Elokolojen kannalta tämä tarkoittaisi 17 000 käyntiä vähemmän 50 000 vuosittaisvierailua käsittävässä toiminnassa. Elokolot tarjoavat turvallisen kohtaamispaikan ihmisille, joilla on taustaa esimerkiksi päihdeongelmien tai asunnottomuuden parissa.   

“Työllämme saavutetaan valtavia yhteiskunnallisia säästöjä, sillä päihteiden käytön aiheuttamat ongelmat ovat monen muun yhteiskunnallisen ongelman juurisyy. Ehkäisevä työ on aina kustannustehokkaampaa ja inhimillisempää kuin jo syntyneiden ongelmien paikkaaminen”, toteaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen
 
Lue lisää siitä, mitä ehdotetut leikkaukset voisivat ehkäisevälle päihdetyölle aiheuttaa:  

Tutustu kampanjasivuihin täällä