Keskustelevaa päihdekasvatusta Päihdeilmiö-oppitunneilla

Iloinen nuori nainen kuuntelee kuulokkeita puistossa kesällä
Kuva: Jukka Rapo /EHYT ry

Päihdeilmiö-oppitunnilla keskustellaan nuorten kanssa rakentavasti päihteistä. Tavoitteena on syventää opiskelijoiden päihteiden käyttöön liittyvää terveysosaamista ja saada heidät pohtimaan päihteiden käyttöä eri näkökulmista. Nuoret saavat tunnilta valmiuksia tehdä harkitumpia päihteiden käyttöön liittyviä valintoja, mikä osaltaan tukee heidän hyvinvointiaan. Päihdeilmiö-oppitunnit tukevat niin terveystiedon opetusta kuin ehkäisevän päihdetyön tavoitteita toisen asteen oppilaitoksissa.

Sisältö

Päihdeilmiö-oppitunnilla päihteiden käyttöä tarkastellaan sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Vuorovaikutteinen oppitunti jakautuu sisällöltään kahteen osaan:

  1. Ensimmäisessä osassa keskustellaan opiskelijoiden kanssa suomalaisten päihteiden käytössä tapahtuneista muutoksista 1900-luvun alusta 2010-luvulle. Aikajanan avulla käydään läpi suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksia sekä avataan niiden yhteyttä päihteiden käyttöön.
  2. Toisessa osassa tehdään miellekarttatehtävä, jonka avulla pohditaan päihteisiin liittyviä mielikuvia ja keskustellaan yhdessä päihteiden käytön syistä ja seurauksista. Tehtävä motivoi nuoria tarkastelemaan omia asenteitaan ja tuomaan ne ryhmän yhteiseen käsittelyyn.

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Koulutuksen kesto ja tapa

Päihdeilmiö-oppitunti on kestoltaan 75 tai 90 minuuttia oppilaitoksen toiveen mukaan. Oppitunnit toteutetaan päiväkokonaisuuksina, Päivän aikana oppitunti voidaan järjestää 3-4 ryhmälle. Oppitunti on hyvä toteuttaa mahdollisimman tutussa ryhmässä (10-30 opiskelijaa) , näin taataan parhaiten oppitunnin vuorovaikutteisuus.

Oppitunnit on saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tunnit järjestetään lähitilaisuuksina.

Hinta

1 päivä (max 3-4 ryhmää): 300 € / kouluttaja

Yli kolme päivää: 240 € / päivä / kouluttaja

Koulutuskokonaisuuden viimeinen ns.lyhyt päivä (1 ryhmä): 90 € / kouluttaja

Hinta sisältää oppitunnit ja kouluttajat matkakulut.

Tilaukset ja tilausohjeet

Ohjeet tilaajalle

Peruutusehdot

Lisätiedot ja tiedustelut

Anu Rautama.

Rautama Anu

Asiantuntija, toinen aste 050 325 9273
Katso henkilön esittely

Vilpittömästi tunnin tieto tulee vaikuttamaan valintoihin, jotka koskevat päihteitä.
Osallistujan palaute 2023 

Näkökulma josta päihteiden käyttöä käsiteltiin oli hyvä, esimerkiksi miksi ja mitkä tekijät saavat ihmiset käyttämään päihteitä.
Osallistujan palaute 2023 

Tärkeä asia hyvällä ja asiantuntevalla tavalla esitettynä. Kouluttaja oli todella innostava sekä rohkaisi ja kannusti kuulijoitaan keskustelemaan avoimesti ja presentaatio ja esittäjä toimivat mielestäni todella hyvin yhteen! 
Osallistujan palaute 2023 

Tutustu toiselle asteelle tarkoitettuihin työkaluihin ja materiaaleihin!

Tilaa uutiskirje toiselle asteelle!

Päihdekasvatuksen uutiskirje kertoo ammattilaisten koulutustarjonnasta, ajankohtaisista päihteisiin liittyvistä ilmiöistä sekä päihdekasvatuksen menetelmistä ja materiaaleista, joiden avulla oppilaitos voi itse toteuttaa päihdekasvatusta. Uutiskirje ilmestyy ilmestyy 2–3 kertaa vuodessa. Tutustu aikaisempiin uutiskirjeisiin tästä

Tilaa uutiskirje tästä

Tilaa
Nainen istumassa kalliolla ihailemassa maisemia