Ehkäisevä päihdetyö toisella asteella -koulutus ammattilaisille

oppilas kirjoittaa luokkahuoneessa

Tavoite

Hyvin toteutetulla ehkäisevällä päihdetyöllä on suuri vaikutus opiskelevien nuorten hyvinvointiin ja myös koko oppilaitosyhteisön turvallisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Tämä koulutus tarjoaa valmiuksia oppilaitoksessa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön sekä nuorten päihteiden käyttöön puuttumiseen ja niiden käyttöön liittyvän huolen puheeksiottamiseen. Koulutuksessa käsitellään myös päihdeohjelman merkitystä. Parhaimmillaan päihdeohjelman avulla jokainen oppilaitoksessa toimiva aikuinen ja nuori tuntee omat vastuunsa ja oikeutensa, tällöin on helpompi toimia yhdessä.

Sisältö

Koulutuksen sisältö:
• ehkäisevä päihdetyö ja sen merkitys oppilaitoksessa
• oikeudet ja velvollisuudet puuttua päihteiden käyttöön/huoleen päihteiden käytöstä
• päihdeohjelma ja sen merkitys
• nuorten päihteiden käytön tilanne Suomessa ja omalla alueella
• miten keskustella päihteistä nuoren kanssa
• tukea nuuska-,sähkösavuke- ja kannabiskeskusteluihin
• miten ottaa puheeksi, jos herää huoli nuoren päihteiden käytöstä

Kohderyhmä

Toisen asteen oppilaitosten johto ja opettajat sekä muu henkilökunta

Koulutuksen kesto ja tapa

Koulutuksen kesto on 2 tuntia ja se voidaan toteuttaa sekä lähi- että etätilaisuutena. Lähikoulutuksessa ryhmän maksimikoko on 40 henkeä. Koulutus on saatavana suomeksi.

Hinta

Lähikoulutus 360 €
Etäkoulutus 200 €

Hinta sisältää koulutuksen sekä kouluttajan matkakulut

Tilaukset ja tilausohjeet

Ohjeet tilaajalle

Peruutusehdot

Lisätiedot ja tiedustelut

Anu Rautama.

Rautama Anu

Asiantuntija, toinen aste 050 325 9273
Katso henkilön esittely

Innostava ja arkea lähellä oleva tapa kertoa asioita. Asiat oli helppo tunnistaa ja tarttua niihin. Päihdeohjelmamme tarvitsee ravistelua ja selkeyttämistä. Sen oivalsin. Ja kaikkien tärkeintä on kohdata nuori ja välittää.

Osallistujan palaute 2022

Hyvä kokonaisuus. Ideat oman oppilaitoksen ohjeiden selkiyttämiseen.

Osallistujan palaute 2022

Asioiden kertaus on aina hyvä ja rohkaisu siihen, että on kaikkien yhteinen asia puuttua ja puhua.

Osallistujan palaute 2022

Tsemppi siihen että koko koulun henkilökunnan avulla ryhdytään kitkemään tupakointia oppilaitoksen alueella. On tuntunut, että olen ainut joka siihen puuttuu enkä tosiaan tiedä miten itselleni tuntemattoman oppilaan saisi kantamaan seuraukset.

Osallistujan palaute 2022

Tutustu toiselle asteelle tarkoitettuihin työkaluihin ja materiaaleihin!

Tilaa uutiskirje toiselle asteelle!

Päihdekasvatuksen uutiskirje kertoo ammattilaisten koulutustarjonnasta, ajankohtaisista päihteisiin liittyvistä ilmiöistä sekä päihdekasvatuksen menetelmistä ja materiaaleista, joiden avulla oppilaitos voi itse toteuttaa päihdekasvatusta. Uutiskirje ilmestyy ilmestyy 2–3 kertaa vuodessa. Tutustu aikaisempiin uutiskirjeisiin tästä

Tilaa uutiskirje tästä

Tilaa
Nainen istumassa kalliolla ihailemassa maisemia