Nuoret pelissä -tukiaineisto

Tämä tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista ja rahapelaamista sekä haittoja, jotka niistä voivat aiheutua. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille. Tavoitteena on lisätä kasvattajien tietoutta ja ymmärrystä lasten ja nuorten pelaamisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista, helpottaa peliongelmien tunnistamista ja niistä puhumista sekä edistää varhaista puuttumista. Tukiaineiston on tuottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa.

Materiaali saatavilla myös ruotsiksi:
Lataa materiaalit
Nuoret pelissä -materiaali ( 4,81 Mt, pdf ) Lataa