Ungdomarna på spel

Ungdomar på spel öppnar upp vad digitalt spelande handlar om och vilken roll spelande har i ungas värld. Stödmaterial är avsedd för personer som arbetar med barn och unga, föräldrar och alla som är intresserade av att veta mer om digitalt spelande.

Publikationen erbjuder information om digitalt spelande samt spel om pengar. Materialet behandlar spelande som hobby, för- och nackdelar, spelrelaterade problem samt fostringsfrågor. Materialet ger färdigheter och kunskaper att förstå varför barn och unga spelar, insikt om möjliga bakomliggande problem och verktyg att hantera och diskutera problemsituationer. Spel om pengar och pengahantering bland barn och unga är bra att känna till.

Materialet har sammanställts av Institutet för hälsa och välfärd – THL, tillsammans med Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf år 2016. Den tryckta versionen har getts ut med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Sidmängd 73 s.

Ladda ned eller beställ som papperskopia. Beställaren betalar postavgift.

Materialet tillgängligt även på finska:
Ladda ner material
Ungdomarna på spel -material ( 4,79 MB, pdf ) Ladda ner
Boken kan laddas ner gratis i pdf-format.