Alkoholiväittämät – totta vai tarua

Alkoholituotteita koskevien väittämien avulla nuoret pääsevät pohtimaan yleisiä alkoholiin liittyviä mielikuvia. Väittämät on suunnattu ensisijaisesti 16-20-vuotiaiden päihdekasvatukseen. Alkoholiväittämien vastaukset perustuvat tutkittuun tietoon, joten niiden läpikäyminen oikaisee vääriä uskomuksia ja antaa uutta näkökulmaa.

Väittämiä voit käyttää esim. ständillä, rastiradalla ja keskustelun virikkeenä. Väittämiä voi hyödyntää niin oppilaitoksissa, nuorisotiloilla, asuntoloissa kuin työpajoillakin.

Tulostettavien väittämien lisäksi voit tulostaa myös ohjaajan ohjeet sekä oikeat vastaukset perusteluineen.

Tutustu myös Nikotiini- ja Kannabisväittämiin.

Lataa materiaalit
Alkoholiväittämät_saavutettava ( 56,63 kt, pdf ) Lataa
Alkoholiväittämät-ohjeistus_saavutettava ( 107,15 kt, pdf ) Lataa