Alkoholiväittämät – totta vai tarua

Tulossa elokuussa 2024.

Alkoholituotteita koskevien väittämien avulla nuoret pääsevät pohtimaan yleisiä alkoholiin liittyviä mielikuvia ja uskomuksia.

Väittämiä voit käyttää esim. ständillä, rastiradalla ja keskustelun virikkeenä. Väittämiä voi hyödyntää niin oppilaitoksissa, nuorisotiloilla, asuntoloissa kuin työpajoillakin.

Tulostettavien väittämien lisäksi voit tulostaa myös ohjaajan ohjeet sekä oikeat vastaukset perusteluineen.

Tutustu myös Nikotiini- ja Kannabisväittämiin.