Bueno-opetusmateriaali: Alkoholi 2

Bueno-opetusmateriaali: Alkoholi 2 on EHYT ry:n tuottama valmis opetusmateriaali, jota voi hyödyntää päihdekeskusteluissa tai osana opetusta. Materiaali on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille. Sitä voi hyödyntää myös nuorten ryhmissä laajemminkin, nuorisotiloilla, työpajoilla jne. (Bueno-opetusmateriaali: Alkoholi 2 on päivitetty versio aiemmin julkaistusta materiaalista Keskustelua alkoholista osa 2) .

Alkoholi 2 -opetusmateriaalin teemana on suomalainen alkoholikulttuuri ja alkoholin käytön vaikutukset lähiympäristöön ja yhteiskuntaan. Materiaaliin kuuluu PowerPoint-esitys sekä ohjaajan opas. Materiaalin tavoitteena on käsitellä teemaa vuorovaikutteisesti. PowerPoint-esityksen pohdintatehtävät käydään yhdessä läpi keskustellen, ja väliin nostetaan esiin faktatietoa sisältäviä dioja. Ohjaajan oppaassa on vinkkejä aiheen käsittelyyn sekä lisätietoa kulloinkin esille nostetusta teemasta. Tarjolla on myös lisäkysymyksiä. Materiaalin voi ladata maksutta ohesta.

Materiaalista on olemassa myös ykkösosa, Bueno-opetusmateriaali: Alkoholi 1, jonka teemana on perustieto alkoholista ja alkoholin aiheuttamat yksilöön kohdistuvat haitat.

Lataa materiaalit
Bueno_opetusmateriaali_Alkoholi2_ohjaajan_opas_saavutettava ( 1,64 Mt, pdf ) Lataa
Bueno_opetusmateriaali_Alkoholi2_diaesitys_saavutettava ( 5,14 Mt, pptx ) Lataa