Kannabisväittämät-totta vai tarua

Kannabisväittämien avulla nuoret pääsevät pohtimaan yleisiä kannabikseen liittyviä väittämiä. Usein näiden väittämien avulla pyritään puolustamaan kannabista ja ne pohjautuvat hyvin yksipuoliseen näkökulmaan. Väittämien vastaukset perustuvat tutkittuun tietoon, eikä yksittäisiin kokemuksiin, joten niiden läpikäyminen tuo nuorelle uutta näkökulmaa suhtautumisessa kannabikseen.

Väittämiä voit käyttää esim. ständillä, rastiradalla ja oppitunnilla, niin nuorisotalolla, oppilaitoksessa, asuntolassa kuin työpajoillakin.

Tulostettavien väittämien lisäksi voit tulostaa myös ohjaajan ohjeet sekä oikeat vastaukset perusteluineen.

Tutustu myös Nikotiini- ja Alkoholiväittämiin:

Lataa materiaalit
Kannabisväittämät-saavutettava ( 89,35 kt, pdf ) Lataa
Kannabisväittämät ohjeistus -saavutettava ( 126,94 kt, pdf ) Lataa