Päihdeilmiö-oppitunti

Päihdeilmiö-oppitunnilla tutustutaan keskustellen suomalaisten päihteidenkäytön historiaan. Tämän lisäksi pohditaan sitä, miksi päihteitä käytetään ja millaisia seurauksia päihteiden käytöllä voi olla.

Nuori nainen tanssahtelee ulkona puistossa kuulokkeet päässä.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Kaikki otettiin mukaan tunnilla, jokainen sai sanoa mitä halusi ja keskustelua syntyi. Kiitos tunnista sillä aihe on todella tärkeä ja kosketti itseäni sen läheisen asemasta jolla on alkoholiongelma. Kiitos!

Opiskelijapalaute 2019

Kenelle?

Toisen asteen opiskelijoille lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.

Mitä?

Päihdeilmiö-oppitunnilla päihteiden käyttöä tarkastellaan sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Päihdeilmiö-oppitunnin alkupuolella keskustellaan suomalaisten päihteiden käytössä tapahtuneista muutoksista 1900-luvulta tähän päivään saakka. Lopputunnista pohditaan miellekartan avulla päihteisiin liittyviä mielikuvia ja jutellaan yhdessä päihteiden käytön syistä ja seurauksista.

Miksi?

Päihteiden käyttö on sosiaalista, siksi nuorten on hyvä keskustella siitä ryhmässä. Nuoret saavat valmiuksia tehdä harkitumpia päihteiden käyttöön liittyviä valintoja, kun aiheesta keskustellaan rakentavasti ja eri näkökulmia huomioiden. Päihdeilmiö-oppitunti tukee päihdekasvatuksen tavoitteita toisen asteen oppilaitoksissa.

Miten?

Päihdeilmiö-oppitunti toteutetaan mahdollisimman tutussa ryhmässä (10-30 opiskelijaa) , näin taataan parhaiten oppitunnin vuorovaikutteisuus. Oppitunti on kestoltaan 75/90min oppilaitoksen toiveen mukaan. 
Oppitunnit on saatavana suomeksi, ruotsiksi  ja englanniksi 

Alkoholin ja päihteiden historia oli mielenkiintoinen näkökulma avata tätä päihdemaailmaa. Luennoitsija oli hyvä ja rento ja tiesi mistä puhui.

Opiskelijapalaute 2019

Tunti oli todella mielenkiintoinen enkä tiennyt kaikkea mitä käytiin historia pläjäyksessä läpi! Oli myös kiva kun sai puhua ja kertoa omia ajatuksiaan, ei ollut perus luento pläjäys todellakaan.

Opiskelijapalaute 2019

Hinta:

1 päivä (max 3-4 ryhmää)300 € / kouluttaja
Yli kolme päivää240 € / päivä / kouluttaja
Koulutuskokonaisuuden viimeinen ns.lyhyt päivä (1 ryhmä)90 € / kouluttaja

Tilaukset:

Ohjeet tilaajalle

Peruutusehdot

Lisätietoa

Anu Rautama.

Rautama Anu

Asiantuntija, toinen aste 050 325 9273
Katso henkilön esittely