Kaikkien kaupunki

Runometro-tapahtuma metrossa.

Päihteiden käyttö, häiritsevä tai sekava käytös julkisilla paikoilla ja joukkoliikenteessä aiheuttaa turvattomuuden tunteita, kertoo eri alueilla tehdyt tutkimukset. Usein ratkaisuksi toivotaan lisää valvontaa. Valvonta lisää turvallisuutta mutta turvallisuutta tuo myös ajatus siitä, että voimme luottaa kanssamatkustajiin.

Ehkäisevän päihdetyön verkoston (EPT-verkosto) Kaikkien kaupunki -turvallisuuskampanja näkyi Helsingin joukkoliikenteessä marraskuussa 2018. Syksyllä 2019 kampanjoitiin Turun joukkoliikenteessä. Kampanjan tavoitteena oli lisätä turvallisuuden tunnetta ja nostaa esille viihtyisän ympäristön teemoja julkisessa tilassa. Kampanja pyrki rohkaisemaan ihmisiä puuttumaan häiriötilanteisiin ja luomaan tällä tapaa turvallista kaupunkitilaa jokaiselle.

– Vaikka päihteidenkäyttö julkisella paikalla saattaa aiheuttaa turvattomuutta, suurin osa ihmisistä käyttäytyy asiallisesti ja monet häiriöt ovat vältettävissä ystävällisellä asenteella, kampanjaa luotsannut Inari Viskari EHYTistä sanoo.

Hyväksytään erilaisuus

Kampanjan kohderyhmänä olivat Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustajat. Kampanjan sanoma oli oikeudenmukaisuutta ja inhimillisyyttä korostava: hyväksytään erilaiset ihmiset ja uskalletaan puuttua häiriötilanteisiin.

– Kohtaamme joukkoliikenteessä valtavan määrän erilaisia ihmisiä, ja aina kohtaamiset eivät ole miellyttäviä. Päihteidenkäyttö ja päihteistä tai sairaudesta johtuva sekavuus tuovat turvattomuutta. Jokaisella on kuitenkin oikeus käyttää julkisia liikennevälineitä, eikä valvonnan lisääminen poista häiriön mahdollisuutta. Tärkeämpää on luottamus kanssamatkustajiin – usko siihen, että silmiä ei suljeta, vaan tilanteeseen uskalletaan puuttua, Viskari sanoo.

Kampanjana aikana kaupunkilaisia pyydettiin lähettämään iloisia, surullisia, koskettavia, pelottavia tai hauskoja tarinoita joukkoliikenteestä.

— Matkustajien tarinat olivat koskettavia, osa rankkojakin, Viskari kertoo.

Myötätunto auttaa, ilkeys ei

Helsinki Poetry Connection koosti matkustajien tarinat ja muistot runoesitykseksi, joka esitettiin joulukuussa 2018 Runometrossa. Esitys videoitiin ja runovideoita jaettiin sosiaalisessa mediassa.

– Joukkoliikenne on paikka, jossa moni kohtaa päivittäin syrjintää. Kuuntelemalla ja antamalla tilaa ihmisten kokemuksille ja ajatuksille esimerkiksi päihteiden käytöstä, seksuaalisesta häirinnästä tai rasismista voimme kaikki oppia näkemään arkisiakin kohtaamisia uudesta näkökulmasta, pitämään huolta toisistamme ja edesauttamaan muutosta, sanoo runoilija Jonna Nummela.

Matkustajan antama palaute toistaa samaa eri sanoin: ”Riippuvuus ei parane katsomalla nenänvartta pitkin tai häijyin puhein. Enemmän auttaa myötätunto.”

Teksti: Helinä Kujala

Ehkäisevän päihdetyön verkosto yhdistää 50 järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja. Verkosto vahvistaa jäsentensä osaamista sekä kehittämis- ja vaikuttamistyötä. Verkosto järjestää muun muassa tapahtumia, kampanjoita, koulutuspäiviä ja vaikuttaa päihdepolitiikkaan. Toimintaa koordinoi EHYT.

Kampanjan videoita voi katsoa Youtubesta.