Moraalinen kompassi

Hallituksen keväällä 2024 tekemät päätökset herättävät kysymään, kuinka laajasti poliitikot ovat ymmärtäneet järjestölähtöisen työn merkityksen suomalaisten hyvinvoinnille sekä koko yhteiskuntamme kriisinkestävyydelle. Vaikuttava kansantaloutta ja -terveyttä vahvistava järjestötyö tulee nähdä pitkäaikaisena sosiaalisena investointina, ei kulueränä.

Pääministeri Orpon hallitus kokoontui kehysriiheen huhtikuussa, jolloin päätettiin aikaistaa sekä kasvattaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusleikkauksia aiemmasta jo hallitusohjelmaan merkitystä 100 miljoonan euron leikkauksesta.

Vuonna 2024 terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettiin avustuksia 383 miljoonaa euroa. Vuodelle 2025 kaavailtu avustustaso on 80 miljoonaa euroa pienempi. Erotus vuosien 2024 ja 2027 avustustasojen välillä on jo 130 miljoonaa euroa. Näiden leikkausten kohdentumisesta EHYTin osalta ei ole valitettavasti mahdollista sanoa toistaiseksi vielä mitään.

Sote-alan järjestöt ovat valtion kokonaisbudjettiin verrattuna kohtuullisen pienellä taloudellisella panostuksella kyenneet tarjoamaan monipuolista tukea laajoille ihmisryhmille sekä vastanneet pitkälti käytännön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöstä Suomessa.

Ennaltaehkäisy on siirtynyt vähitellen julkiselta vallalta vahvemmin kolmannen sektorin järjestöjen toteuttamaksi. Nyt hallitus on tekemässä merkittävän supistuksen järjestöjen tärkeään työhön, joka tulee heikentämään monien erityisryhmien terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista asemaa.

Samaan aikaan ehkäisevään työhön kohdistuvien leikkausten kanssa hallitus aikoo panna toimeen päätöksiä päihteiden myynnin sekä saatavuuden lisäämiseksi alkoholin ja nikotiinin osalta. 8 prosenttiset alkoholijuomat on tuotu ruokakauppoihin kesäkuussa 2024. Seuraavaksi hallitus aikoo esittää alkoholin kotiinkuljetuksen sallimista. Lapset ja perheet ovat näiden muutosten suurimpia kärsijöitä.

Kehysriihessä päätettiin lisäksi julkisen sektorin sosiaalipalveluihin kohdentumista lisäleikkauksista 100 miljoonan euron osalta. Oluen verotusta alennetaan 25 miljoonalla eurolla.

Hallituksen prioriteetit päihde-ehkäisyn ja päihdepalveluiden parantamisen osalta ovat hukassa. Asiantuntijanäkemyksiä ei ole kuultu. Alkoholia sekä nikotiinituotteita myyvän ja valmistavan elinkeinon intressit tulevat suoraan esille hallituksen esityksistä.

Puheet ennaltaehkäisyn tärkeydestä eivät kanavoidu todellisiksi panostuksiksi. Nyt tarvittaisiin lisäpanostuksia yhteisö- ja yksilötason ehkäisyyn, joilla voitaisiin kompensoida kaupallisten intressien motivoimaa alkoholin ja nikotiinin myynnin laajentamista.

Poliitikkojen tehtävä on kuunnella erilaisia intressiryhmiä ja punnita päätöksenteossa yhteiskunnan kokonaisetua. Nyt valittu linja, jossa kuunnellaan pääosin vain kaupan alaa, kertoo moraalisen kompassin puutteesta.

Päätöksentekijät tulisi asettaa nykyistä selkeämmin vastuuseen valitsemastaan linjasta. Olkoon tämä vetoomus kaikille kansalaisille: kirjoita tai soita ainakin yhdelle hallituspuolueen kansanedustajalle sekä kerro mitä itse ajattelet järjestöleikkauksista ja hallituksen päihdepoliittisesta linjasta.

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Kompassi -lehden pääkirjoituksena 2/2024.