Ideat on tehty jaettaviksi – aluefoorumista jäsenjärjestöille välineitä toimintaan

Aluefoorumit toimivat EHYTin sekä sen paikallis- ja aluetoimijoiden osallisuuden, yhteistyön, tiedonkulun ja koulutuksen paikkana. EHYTillä ei ole piirijärjestöjä, joten aluefoorumit luovat myös alueellisen toiminnan tasoa.

Tämän syksyn aluefoorumien ohjelmassa on muun muassa ajankohtaisten asioiden käsittelyä, EHYTin strategiatyöskentelyä, ehkäisevän päihdetyön viikkoon valmistautumista sekä koulutusta. Aluefoorumeissa jaetaan myös vuoden vapaaehtoinen -tunnustukset.

Pohjois-Suomen aluefoorumin avasi runollisesti Oulun seudun EHYTin puheenjohtaja Eija Törmänen. Paikalla oli jäsenjärjestöistä Oulun seudun EHYT, Kajaanin työvoimayhdistys, Kumppanuuskeskus Luotsi, Tiurahovin ystävät ja Rovaniemen seudun terveys yhdistyksen toimijat sekä vapaaehtoiset. Kaikki heidän kuvailemansa toiminta ja tekemänsä työ kuulostivat erittäin arvokkailta paikallisille yhteisöille. He toivat rohkeasti ja runsaasti keskustellen esille arvokkaita näkökulmia niin paikallisesta kuin valtakunnallisestakin toiminnasta.

Keskustelua heräsi Islannin mallista päihdehaittojen ehkäisyssä. Osallistujia puhutti Islannin mallissa harrastusyhteisöjen merkitys lapsille ja nuorille. Pelkästään harrastusyhteisöihin kuulumisen ei koettu olevan lapsille ja nuorille riittävä ehkäisevä toimi, jos niiden päihteettömyyttä ei tueta. Aikuisten vastuullisuutta peräänkuuluetttiin esimerkiksi lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnassa.  Islannin malli on varmasti ehkäisevän työn kannalta hyvä keskustelun aihe, mutta on myös muistettava nostaa esiin meiltä Suomesta löytyviä hyviä käytäntöjä. Olen huomannut esimerkiksi EHYTin kuntatyöstä tärkeyden tunnistaa kuntien olemassa olevat, hyväksi todetut käytännöt.

Ehkäisevän päihdetyön viikkoon valmistauduttiin ryhmätyöskentelyllä. Tutustuttiin kannabisaiheeseen ja ehkäisevän päihdetyön viikon materiaaleihin, joita voi vapaasti hyödyntää vapaaehtoinenkin. Ryhmätyöskentelyssä jäsenjärjestöt ideoivat, millaisia tempauksia he voisivat järjestää viikolla ja millaisten yhteistyötahojen kanssa. Koulut nousivat ensisijaisiksi paikoiksi järjestää kannabisteemaan sopivia tapahtumia sekä oppitunteja lapsille ja infoja vanhemmille. Koin, että monille kannabisteema on vieras ja se edelleen vaatii rohkeaa dialogia, jotta saadaan ennakkoluuloja ja harhakäsityksiä karsittua. Ilmapiirin muutosta ei saada yhden ehkäisevän päihdetyön viikon aikana, mutta vastaavat kampanjat ovat mielestäni tärkeä avaus avoimelle keskustelulle.

Jäsenjärjestöt pääsivät myös kommentoimaan ja ehdottamaan täydennystä EHYTin toimintasuunnitelmaan. He toivoivat toimintasuunnitelmassa korostettavan tasa-arvoista resurssien jakoa myös Pohjois-Suomessa tehtävään ehkäisevään työhön. Vapaaehtoisten voimavaroihin toivottiin tukea, koska pohjoisessa kuljettavat välimatkat ovat usein satojen kilometrien mittaisia. Jäsenjärjestöt toivat esiin myös perheiden kanssa tehtävän työn merkitystä. Pohdittiin, että ehkäisevä työ pitää aloittaa neuvolasta lähtien, kun halutaan tukea lasten kuin vanhempien terveyttä ja hyvinvointia. Myös eroperheiden tukeminen nostettiin osaksi ehkäisevää työtä. Mieleeni jäi yksi jäsenjärjestöjen näkökulma liittyen perheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Vapaaehtoistoimintaa haluttiin kehittää sellaiseksi, että siihen voi osallistua koko perhe – lapset ja vanhemmat yhdessä.

Pohjois-Suomen aluefoorumi järjestettiin Oulun Kestävän kehityksen keskuksessa, jossa järjestetään työllisyystoimintaa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömille. Kiersimme työpajoissa keskuksen hankepäällikön, Satu Mörsärin ja toiminnan ohjaajan, Antti Kostamon opastamana. Keskuksessa on mahdollista tehdä muun muassa puu-, ompelu-, metalli-, puutarha-, siivous- ja toimistotöitä. Oli kiintoisaa nähdä, kuinka monipuolista työtoimintaa he pystyvät toteuttamaan. Toiminnasta on paljon ammennettavaa meille kaikille, koska kaikki oli poikkeuksellisen ekologisesti tehty ja siitä tulee ansaitusti paikan nimi – Kestävän kehityksen keskus.

Kaiken kaikkiaan Pohjois-Suomen aluefoorumi oli antoisa ja sen osallistujat olivat erittäin keskustelevaisia. Koin sosiaalialan opiskelijana ja EHYTin harjoittelijana, että yhteen kokoontuminen ja yhdessä ideoiminen on voimaannuttavaa. Samalla se tukee jäsenjärjestöjen omaa työskentelyä paikallisesti. Ideat on tehty jaettaviksi, koska vain siten ne kehittyvät ja jalostuvat uusiksi toimintamalleiksi.

Lue lisää aluefoorumeista