Hakunilan Hadiya-toimintaryhmä pisti tuulemaan

Nuori kantaa sohvaa ovesta sisälle.

Hakunilassa on täysi tohina päällä. Pari poikaa vahtii tori.fi-sivustoa, toiset kiertävät kirppareita, yhdessä etsitään pakettiautoa, siivotaan ja sisustetaan. Mistä ihmeestä on kyse?

Vastaus löytyy Hadiya-hankkeen toimintaohjelmasta ja nuorten kannustamisesta tekoihin oman yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen yhtenä toimintamuotona on perustaa nuorten omia toimintaryhmiä, joissa vahvistetaan päihde- ja rahapelihaitoilta suojaavia tekijöitä nuorten arjessa. Kaikki Hadiya-toimintaryhmät tulevat suunnittelemaan ja toteuttamaan oman projektin heille myönnetyn toimintarahan turvin. Nuorten projekti voi olla esimerkiksi tapahtuma tai tempaus, harrastustoiminnan käynnistäminen, somekampanja, valokuvanäyttely, video, kirjallinen tuote, musiikkiesitys, vierailu. Melkein mitä vaan. Nuoret itse päättävät.

Kerhotila kuntoon

Hakunilassa Hadiya-ryhmä otti projektikseen oman jo parhaat päivänsä nähneen kerhotilansa kohentamisen. Nähtiin, että mitä viihtyisämpi kerhotila on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä nuoret viettävät siellä vapaa-aikaansa kaupungille menemisen sijaan. Ensin siivottiin, suunniteltiin, tarkasteltiin budjettia ja etsittiin uusia huonekaluja. Sitten tehtiin kauppoja ja hoidettiin kuljetuksia. Nuoret dokumentoivat koko prosessin Polaroid-kamaralla. Vihdoin viimein, usean viikon uurastuksen jälkeen kerhotila sai uuden ilmeen.

Toteutuivatko tavoitteet?

Viihtyisää sisustustakin tärkeämpää oli yhteinen prosessi, jolla muutos saavutettiin. Projektin tavoitteena oli vahvistaa nuorten osallisuutta ja itsetuntoa.  Nuorille annettiin mahdollisuus toimia oman projektin suunnittelijana ja toteuttajana. Heitä arvostettiin oman elämänsä parhaina asiantuntijoina. Nuorten kykyyn tunnistaa epäkohtia ja löytää ratkaisuja luotettiin. 

Näin nuoret itse kommentoivat projektia:

”Eks Hadiya oo just toi, et ne antaa enemmän tsäännsei nuorille, että ne nuoret ei tekis mitään tyhmii juttui?” ”Niin, ku me ollaan toimintarahalla tehty kunnostusprojektia, jolla me ollaan saatu kerhotilasta parempi. Ja me saadaa olla siellä nyt.” Hadiya-nuori

”Oli kiva projekti ja siistii olla mukana. Ja mun mielest niiku täs projektissa nuoret sai kyllä päättää asioista itse ja tehdä myös itse mikä oli mukavaa.” Hadiya-nuori

”Projekti herätti sen, että kyl me nuoret osataan tehdä ja päättää paljon asioita kunha siihen annetaan mahiksia niinku Hadiya teki.” Hadiya-nuori

Nuorten kommenttien perusteella näyttää siltä, että toiminta olisi osaltaan vahvistanut ryhmässä osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä tunnetta, että asioihin pystyy vaikuttamaan omilla teoillaan. Nämä kaikki ovat suojaavia tekijöitä päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi.

Keväämmällä katselemme Vuosaaren suuntaan, jossa Hadiya-tyttöjen ryhmä jo kuumeisesti suunnittelee omaa toimintaprojektiaan.