Ehkäisevä työ on kaikkien etu

Kuntamarkkinat.

Tulevaisuuteen katsova kunta säästää investoimalla ehkäisevään työhön ja palveluihin, kuten lähiliikuntaan, perhepalveluihin, nuorisotyöhön ja koulujen tukipalveluihin. Kunnan omien palveluiden lisäksi on tärkeää panostaa myös järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Ne ovat tärkeä osa ehkäisevän työn kokonaisuutta.

Hyvin suunniteltu ja oikein johdettu ehkäisevä työ tuottaa näkyviä tuloksia, joita voidaan myös seurata ja arvioida. Kuntalaisten hyvinvointi harppoo isoin askelin eteenpäin, jos jokainen kunnan päättäjä ja virkailija edistää omalta osaltaan ehkäisevää työtä. Esimerkiksi ongelmiin joutuneen nuoren tukeminen koulussa, kuraattorin ja erityisnuorisotyön avulla, on paitsi inhimillistä, myös hyvin edullista. Jos nuori jää palvelujen ja tuen ulkopuolelle, tilanne voi myöhemmin kriisiytyä ja edessä voi olla esimerkiksi laitossijoitus.

Noin puolet kuntalaisten terveyseroista selittyy edelleenkin alkoholin ja tupakan käytöllä. Säästöä syntyisi pidemmällä aikavälillä huomattavasti, jos kunnat kiinnittäisivät enemmän huomiota päihdehaittojen ehkäisyyn. Haittojahan ei synny vain käyttäjälle, vaan ne kohdistuvat muun muassa läheisiin ja lähiyhteisöihin. Edes vähenevän tupakoinnin kohdalla ei pidä tuudittautua laskusuuntaisiin tilastoihin, vaan ehkäistä aktiivisesti esimerkiksi nuuskariippuvuuden syntymistä. Etenkin Pohjois-Suomessa tämä on kasvava ongelma.

Ehkäisevää työtä ei turvata vain yksittäisillä päätöksillä, vaan ottamalla hyvinvointivaikutukset huomioon kaikessa päätöksenteossa. Päätöksenteon tueksi on kuultava kansalaisjärjestöjä ja kuntalaisia.

Jotta ehkäisevä työ on toimivaa, rakenteiden on oltava kunnossa. On esimerkiksi oltava selvää, mikä toimielin johtaa ehkäisevää työtä kunnassa. Tarvitaan myös työntekijä, joka tuntee ehkäisevän työn verkostot ja toimijat. Hänen työtään tukisi ja konkreettisia toimia valmistelisi monialainen työryhmä. Myös tulevissa maakunnissa ehkäisevän työn rakenteiden pitäisi olla kunnossa.

Järjestöt ovat ehkäisevässä työssä kunnalle erinomainen kumppani. Ne tuottavat erilaisille väestöryhmille hyvinvointia ja mielekkyyttä elämään. Myös paikalliset yritykset voisivat tukea kunnan tekemää työtä. Ehkäisevä työ kuuluu kaikille!