Päihdeilmiö-rastirata

Uudistettu versio tulossa 2024 keväällä. Jatkossa Päihdeilmiö -rastirata on nimeltään ”Bueno Rastirata -Päihteet”.

Päihdeilmiö-rastirata on tarkoitettu tueksi päihdeaiheisen oppitunnin, teemapäivän tai työpajan järjestämiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Tehtäväradan tavoitteena on saada opiskelijat pohtimaan päihteiden käyttöä erilaisista näkökulmista ja virittää keskustelua päihteiden vaikutuksesta työkykyyn.

Lue tarkempi ohjeistus tuotekortin alta!

Materiaali saatavilla myös ruotsiksi:
Lataa materiaalit
Ohjeistus Päihdeilmiö rastirataa varten ( 624,09 kt, pdf ) Lataa
Päihdeilmiö rastit 2019 ( 827,99 kt, pptx ) Lataa
Päihdeilmiö rastit vastaukset 2019 ( 841,12 kt, pptx ) Lataa

Kuvaus

Päihdeilmiö-rastirata on tarkoitettu tueksi päihdeaiheisen oppitunnin, teemapäivän tai työpajan järjestämiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Tehtäväradan tavoitteena on saada opiskelijat pohtimaan päihteiden käyttöä erilaisista näkökulmista ja virittää keskustelua päihteiden vaikutuksesta työkykyyn. Materiaali sopii mainiosti hyödynnettäväksi ammatillisten oppilaitosten Hyvinvointivirtaa-viikolla. Päihdeilmiö-rastirata sisältää neljä erilaista, päihteisiin, hyvinvointiin ja työkykyyn liittyvää rastipistettä, joita opiskelijat kiertävät ryhmissä. Yksi rasti kestää noin 15 minuuttia. Voit valita yhden tai useamman rasteista kiertopistetyöskentelyyn.

Rastien tehtäväkortit löytyvät alta erillisenä tiedostona. Tulosta tehtäväkortit ja jaa ne valmiiksi rastipisteille. Jaa rastipisteille myös paperia ja kyniä valmiiksi. Rastilla nro 2. tarvitaan tietokone/tabletti videon katsomista varten. Jaa opiskelijat neljään 3‒5 hengen ryhmään. Mikäli opiskelijoita on enemmän, voit myös jakaa heidät esimerkiksi kahdeksaan ryhmään, jolloin kaksi ryhmää suorittaa samaan aikaan tiettyä tehtävää. Tehtävien vastaukset käydään läpi, kun kaikki rastipisteet on kierretty. Kaikkiin tehtäviin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, mutta rastin nro 1. oikeat vastaukset on koottu valmiiksi esitykseen: ”Päihdeilmiö-rastirata – tehtävien vastaukset”. Purkukeskusteluun on hyvä varata aikaa noin puoli tuntia.

Rataan liittyvä Päihdeilmiö-video on ohessa.