KUPLAs tutorutbildningar (6 delar)

Projektet KUPLAs tutorutbildningar är en utbildningshelhet i sex delar. Utbildningarna är PowerPoint -presentationer som innehåller instruktioner för handledaren.

Tutorutbildningarna och materialet är avsedda som stöd för tutorer och sektorer som utbildar tutorer. Utbildningen är planerad som en helhet som inleds med avsnitt 1. Tutorns roll och avslutas med avsnitt 6. Rusmedlens roll i studiegemenskapen.

De sex avsnitten kan även utnyttjas som enskilda utbildningshelheter. Materialet kan också kombineras och redigeras. Förutom utbildningarna kan du utnyttja uppgiftsboken för tutorer En kunnig tutor – Tutorns verktygslåda som hjälpmedel vid planeringen och genomförandet av tutorverksamheten och rapporteringen. Beskrivningarna av helheterna hittar du nedan.

Version 2.1, publicerad 30.6.2021

Presentationerna tillgängliga även på finska och engelska:
Ladda ner material
KUPLA_1_Tutorns_roll_s ( 8,82 MB, pptx ) Ladda ner
KUPLA_2_Planering_av_tutor-verksamheten_s ( 672,05 KB, pptx ) Ladda ner
KUPLA_3_Tutorns_grupphandledningsfardigheter_och_en_trygg_atmosfar_s ( 1,46 MB, pptx ) Ladda ner
KUPLA_4_Mangfald_och_inkludering_i_tutorverksamheten_s ( 820,27 KB, pptx ) Ladda ner
KUPLA_5_Studieformoga_och_psykisk_halsa_s ( 8,62 MB, pptx ) Ladda ner
KUPLA_6_Rusmedlens_roll_i_studiegemenskapen_s ( 1 015,31 KB, pptx ) Ladda ner
Alla presentationer kan laddas ner gratis ovan.

Beskrivning

Utbildningen är indelad i sex temahelheter, som kan användas tillsammans eller enskilt. Utbildningen är planerad som en helhet som inleds med avsnitt 1. Tutorns roll och avslutas med avsnitt 6. Rusmedlens roll i studiegemenskapen.

Förutom utbildningarna kan du utnyttja uppgiftsboken för tutorer En kunnig tutor – Tutorns verktygslåda som hjälpmedel vid planeringen och genomförandet av tutorverksamheten och rapporteringen.

1.Tutorns roll

I utbildningen begrundar vi tutorns egna motiv och mål för tutorverksamheten. I och med denna utbildning förstår tutorn sin egen roll och uppgift i förhållande till nya studerande. Tutorn lär sig uppfatta sin egen roll och uppgift vad gäller de olika förväntningar som ställs på tutorverksamheten.Utbildningen tar ca 60 min.

”Det var bra att vi kunde repetera och fundera på frågor i anknytning till tutorverksamheten i lite mindre grupper.”

2.Planering av tutorverksamheten

I utbildningen lär sig tutorn bättre förstå tutorverksamhetens målorientering. Tutorn får redskap för att planera en målinriktad tutorverksamhet. Utbildningen granskar vikten av att komma överens om gemensamma spelregler. Tutorn introduceras i rapportering och dess betydelse för hen själv och andra. Utbildningen tar ca 60 min.

”Jag tyckte om att man i utbildningen hade försökt skapa en bra balans mellan föreläsning och grupp-/paruppgifter. Jag kände aldrig att vi bara skulle ha suttit och varit passiva lyssnare. Det här var bra!”

3.Tutorns grupphandledningsfärdigheter och en trygg atmosfär

Utbildningen granskar grupprocessens olika skeden och hur dessa bör beaktas i tutorverksamheten. Deltagaren introduceras i betydelsen av en trygg grupp och lär sig metoder för att skapa en trygg atmosfär i gruppen. Tutorn förstår att grupphandledning är en färdighet som kan övas upp. I utbildningen får tutorn metoder för att planera lär känna varandra-övningar som passar alla förstaårsstuderande. Utbildningen tar ca 90 min.

”Jag tyckte att den viktigaste och mest intressanta aspekten var hur man skapar en trygg känsla i en grupp. Jag anser det väldigt viktigt att nya studerande känner sig välkomna och trygga i sin nya studiemiljö.”

4.Mångfald och inkludering i tutorverksamheten

Utbildningen granskar grupprocessens olika skeden och hur dessa bör beaktas i tutorverksamheten. Deltagaren introduceras i betydelsen av en trygg grupp och lär sig metoder för att skapa en trygg atmosfär i gruppen. Tutorn förstår att grupphandledning är en färdighet som kan övas upp. I utbildningen får tutorn metoder för att planera lär känna varandra-övningar som passar alla förstaårsstuderande. Utbildningen tar ca 90 min.

”Jag tyckte att den viktigaste och mest intressanta aspekten var hur man skapar en trygg känsla i en grupp. Jag anser det väldigt viktigt att nya studerande känner sig välkomna och trygga i sin nya studiemiljö.”

5.Studieförmåga och psykisk hälsa

I denna utbildning tar vi del av studieförmåga och dess delområden. Tutorn lär sig förstå varför det i tutorverksamheten är väsentligt att tala om psykisk hälsa och studieförmåga. Efter utbildningen känner tutorn till olika sätt att beakta psykisk hälsa i verksamheten. Tutorn lär sig olika sätt att stöda sin egen ork och vet hur man kan prata om oro med en förstaårsstuderande. Tutorn får råd för hur man vid behov hänvisar en förstaårsstuderande att söka hjälp. Utbildningen tar ca 60 min.

”I egenskap av tutor tänker jag beakta hur viktig den psykiska hälsan är i studerandenas liv samt göra mitt bästa för att främja den psykiska hälsan. Jag tänker vara en uppmärksam och aktiv tutor och hjälpa nya studerande, till exempel ge råd om stresshantering, etc.”

6.Rusmedlens roll i studiegemenskapen

I utbildningen funderar tutorn på vilken roll rusmedel har i den egna studiemiljön och förstår varför det är väsentligt att prata om rusmedel i tutorverksamheten. Tutorn lär sig metoder för hur saker som anknyter till rusmedel kan uppmärksammas i verksamheten. Efter utbildningen har tutorn lärt att ta oro till tals med en förstaårsstuderande och hur denna hänvisas att söka hjälp.Utbildningen tar ca 75 min.

”Andelen studerande som är ointresserade av studentfester är överraskande stor och även dessa studerande måste beaktas i tutorverksamheten. Även om man inte alltid inser det själv överbetonas alkoholens roll vid evenemang.”

 

Det förebyggande rusmedelsarbetet är en viktig del av högskolans handledning och arbete för att främja välbefinnande. Alla medlemmar i högskolegemenskapen har en egen roll i det förebyggande rusmedelsarbetet: oavsett om du är studierådgivare eller studieplanerare, lektor, forskare, tutor eller studerande, kan du förebygga de negativa effekterna av rusmedelsbruk i din gemenskap.

Materialet har sammanställts av projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020). Mer material finns här.

Målet med EHYT rf:s och Nyyti ry:s projekt KUPLA var att stöda högskolestuderandenas välbefinnande och studieförmåga, stärka högskolegemenskapernas beredskap att förebygga rusmedelsskador samt att främja en gemensam och tillgänglig studiekultur.

KUPLA uppmuntrar till att öppet diskutera frågor som gäller rusmedel och psykiskt välbefinnande i högskolegemenskaperna.