Ryhmäilmiö-koulutus toisen asteen henkilöstölle

Ryhmäilmiökoulutuksessa nostetaan esiin toimivan ja turvallisen ryhmän merkitys toisella asteella opiskelevan nuoren hyvinvoinnille. Koulutuksesta ja siihen sisältyvästä kirjasta saa valmiuksia hyvän ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen.

Kolme nuorta halaa kadulla
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Ryhmäyttämiseen kannattaa kiinnittää huomiota niin opintojen alussa kuin koko lukuvuoden ja opintojen aikanakin. Otan jatkossa enemmän huomioon. Asia ei saa hukkua muiden opintojen alle.

Osallistujan palaute 2019

Kenelle?

Toisen asteen oppilaitosten opettajille ja muulle henkilökunnalle, nuorten kanssa toimiville

Mitä?

Ryhmäilmiö-koulutuksessa perehdytään keinoihin luoda toimivia nuorten ryhmiä. Koulutuksessa käydään läpi mm. ryhmän vaiheita, ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä, käytännön harjoitteita sekä hyviä vinkkejä erilaisiin ryhmätilanteisiin. Tarkasteluun nostetaan myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä. Saat mm. välineitä siihen, miten rakentaa hyvä keskusteluhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta.

Miksi?

Toisen asteen oppilaitoksissa on aiempaa vähemmän pysyviä ryhmiä; pikemminkin voidaan puhua joustavista ryhmistä. Joustaviakin ryhmiä voi ja pitää tukea ja kehittää. Onnistunut kiinnittyminen opiskelijaryhmään lisää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Se myös tutkitusti parantaa opintomenestystä ja opintojen edistymistä. Ryhmäilmiö-koulutus tukee yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamista.

Miten?

Ryhmäilmiö-koulutus on kestoltaan 2 tuntia, maksimiryhmäkoko on 40 henkeä. Koulutus saatavana suomeksi ja ruotsiksi.

Mietin nyt tarkemmin omia toimintatapojani työskennellessäni erilaisten ryhmien kanssa. Sain hyviä vinkkejä ihan käytännön tasolla ja hyvää teoriaa tuli koulutuksessa myös esille

Osallistujan palaute 2019

Kouluttaja oli innostava ja mukaansa tempaava. Harjoitukset auttoivat ymmärtämään entistä paremmin, mistä ilmiössä on kyse

Osallistujan palaute 2019

Hinta:

Hinta sisältää Ryhmäilmiö-käsikirjat osallistujille ja kouluttajan matkakulut. Alv. on 0%.

Ryhmäilmiö-koulutus livetapahtuma 2h360 €
Ryhmäilmiö-koulutus etätapahtuma 2h200 €

Tilaukset

Ohjeet tilaajalle

Peruutusehdot

Lisätietoa

Anu Rautama.

Rautama Anu

Asiantuntija, toinen aste 050 325 9273
Katso henkilön esittely