Sateenkaarinuoret pitäisi huomioida entistä paremmin päihde- ja mielenterveystyössä

Sateenkaarilippu.

”Päihde- ja mielenterveysoireilu on tutkitusti sateenkaarinuorilla keskimäärin hieman yleisempää kuin muilla samanikäisillä. Tämän ymmärretään yleisesti juontuvan nuoren kokemasta vähemmistöstressistä, joka johtuu muun muassa kiusaamisesta, syrjinnästä ja julkisuudessa levitetyistä negatiivisista stereotypioista”, sanoo yhdenvertaisuusasiantuntija Heta Hölttä.

SETA ry:ssä työskennellyt Hölttä oli tekemässä viime vuonna yhdessä EHYTin kanssa huoneentaulua, jossa on vinkkejä ammattilaisille sateenkaarinuorten kohtaamiseen.

Myös THL:n kouluterveyskyselyn mukaan sateenkaarinuoret kohtaavat mielenterveyden ongelmia ja kiusaamista huomattavasti useammin kuin muut nuoret. Kouluterveyskyselyssä nuoret kertoivat kokevansa terveydentilansa huonommaksi, ja raportoivat kokevansa enemmän ahdistusta.

Itsetuhoinen käyttäytyminen tai ajatukset ovat selvästi yleisempiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten keskuudessa, kävi ilmi Nuorisotutkimusseuran tutkimuksesta vuodelta 2014.

Ahdistuneisuuden ja itsetuhoisuuden taustalla on usein muita yleisempi riski syrjinnän ja väkivallan kokemiseen. Myös lähisuhteet ovat haastavia esimerkiksi silloin, jos läheisiltä ei saa tukea ja hyväksyntää. Tästä syystä tarvitaan mielenterveyden huomioimista, sensitiivisyyttä ja riittävää tukea, todetaan Mielenterveyspoolin tänään julkaistussa tiedotteessa.

“Tarvitsemme osaamista seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden sekä sateenkaarinuorten kohtaamiseen niin, että he tulevat tunnustetuiksi ja arvostetuiksi omissa yhteisöissään. Esimerkiksi oppilaitosten tulisi kyetä tunnistamaan sateenkaarinuorten erityistarpeet, osata tukea heidän mielenterveyttään, ja torjua kiusatuksi tuleminen”, sanoo kriisipalveluiden johtaja Outi Ruishalme MIELI Suomen mielenterveys ry:stä.

EHYT ja SETA ovat julkaisseet huoneentaulun, joka muistuttaa ammattilaisia siitä, kuinka sateenkaarinuoret kohdataan yhdenvertaisesti päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Huoneentaulu pohjautuu Noora Hästbackan ja Inka Sirénin tutkimusraporttiin “Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa”. Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveystyössä.

Huoneentaulu on tilattavissa EHYTin verkkokaupasta sekä suomeksi että ruotsiksi.