Neljä näkökulmaa ehkäisevän päihdetyön ja järjestöjen tulevaisuuteen

Tennarit.

Päihde- ja pelihaitat kasaantuvat yhteiskuntamme huono-osaisille. Onnistuneella päihde- ja pelipolitiikalla voimme tuottaa paitsi kansantaloudellisia säästöjä, myös lisätä väestötasolla hyvinvointia ja sen tasa-arvoisuutta. Yksilö- ja yhteisötason näyttöön pohjaavalla ehkäisevällä päihdetyöllä voidaan tehokkaasti vähentää ja ehkäistä päihdeongelmia, sekä lisäksi vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi koulu- ja työelämään, mielenterveyteen ja yleiseen toimintakykyyn.

Samalla kun päihdeteollisuus tarjoaa mahdollisuuksia kasvattaa työllisyyttä ja tuottoja, aiheuttaa päihteiden käyttö valtiollemme miljardien kulut. Onko päihdepolitiikalla elintilaa tulevaisuudessa? Ajetaanko sillä kaupallisten toimijoitten vai kansanterveyden etua? Entä onko yksilöitä kohtaava ehkäisevä päihdetyötä uskottavaa ja tuettua seuraavilla vuosikymmenillä – tavoittaako se yhteiskunnan ulkopuolelle jääneet, valjastaako se digitaaliset työkalut vaikuttavan työnsä välineiksi, ja osaako se perustella resurssointina?

Nämä kysymykset ovat erityisen ajankohtaisia nyt, kun päihdepoliittinen ilmasto on Suomessa merkittävien muutosten äärellä, SOTE-järjestelmäämme uudistetaan, ja kevään vaalit lähestyvät. Näitä ja monia muita kysymyksiä herättelee ’Neljä skenaariota ehkäisevän päihdetyön tulevaisuudesta’ -raportti, jonka EHYT ry on tuottanut yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin kanssa.

Skenaarioiden avulla havainnollistetaan, mihin nykyiset kehityskulut saattavat vuosikymmenten saatossa johtaa. Samalla luodaan näkökulmia myös siihen, mitkä olisivat parhaita keinoja ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseksi tulevaisuudessa. Raportti pyrkii herättämään ajatuksia siitä, kuinka tärkeää on miettiä ehkäisevän päihdetyön ja kansalaistoiminnan tulevaisuutta ja vaikuttaa niihin nyt.

Lue raportti täältä.