Alkoholin ulkomainonnan kielto on myönteinen askel

tiedote_liitutaulu

EHYT ry pitää myönteisenä eduskunnan eilistä päätöstä rajoittaa alkoholimainontaa. Ratkaisu kieltää alkoholin ulkomainonnan ja rajoittaa mm. sosiaalisen median käyttöä alkoholimainonnassa. Myös kellonaikarajoituksia televisiossa tiukennetaan ja rajoitukset ulotetaan radiomainontaan.

On kuitenkin valitettavaa, että esitys mielikuvamainonnan kiellosta kaatui äänestyksessä.  Samoin on outoa, ettei ulkomainonnan kieltoa haluttu ulottaa urheilutapahtumiin, vaikka nimenomaan urheilun ja alkoholin yhteys mainonnassa voidaan nähdä erityisen ongelmallisena. Molemmat asiat – mielikuvamainonnan kielto ja urheilutapahtumat –  nousivat vahvasti esille sekä hallituksen lakiesitystä koskevalla lausuntokierroksella että myös lakiesityksen valiokuntakäsittelyssä. 

Lukuisat järjestöt ovat pitäneet esillä, että nuorten alkoholinkäyttöön vaikutetaan erityisesti ns. mielikuvamainonnalla, joka rakentaa tietoisesti keinotekoisia mielikuvia alkoholin roolista ja merkityksestä etenkin nuorten elämässä.  Niinpä olisikin perusteltua rajata alkoholimainonta yksinomaan tuotetietoihin. EHYT ry pitää tärkeänä, että mielikuvamainonnan kieltoa ei kokonaan haudata, vaan sen valmistelua jatketaan.

 Alkoholimainonnan tiedetään vaikuttavan erityisesti nuorten alkoholinkäyttöön. Mainonta aikaistaa ja lisää nuorten alkoholinkäyttöä. Sitä mukaa kun tietopohja mainonnan vaikutuksista on lisääntynyt, on mainonnan rajoittaminen noussut eri puolilla maailmaa esille keinona päihdehaittojen ehkäisemiseen.

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, puh. 0400 508 234