Work and EHYT goes happy!

Ehyt tilaisuus. Seinälle heijastettu tietoa rahapeleistä.

Work goes happy on työhyvinvointikonsepti, joka luo ideoita ja avaa väyliä työhyvinvoinnista ja työelämästä tiedottamiseen niin asiantuntijoille, työyhteisöille kuin yhteistyökumppaneille. Konsepti tuottaa asiapitoisia, mutta viihdyttäviä ja mieleenpainuvia elämyksiä ja tapahtumia.

Tapahtuman slogan kuuluu: ”Suomalaisilla työpaikoilla on valtavat määrät kanavoimatonta energiaa, joka osittain johtuu työoloista. Tämä energia on helppo valjastaa hyötykäyttöön, kun on oikeat työkalut. Työyhteistö ja yhteiskunta hyötyvät, kun tekijät voivat hyvin.” Kannoimme kortemme kekoon tämän vuoden Work goes happy! -tapahtumaan tarjoamalla tietoa, työvälineitä ja koulutusta peli- ja päihdehaittojen ehkäisyyn työyhteisöissä.

Kysyimme esittelypisteellä tapahtumakävijöiltä heidän ajatuksiaan rahapeliongelmaan liittyvistä uhkaskenaarioista ja niiden ehkäisemisestä. Vastauksia messukyselyyn saatiin 11 kappaletta. Näin tapahtumakävijät vastasivat:

Kuvitellaan, että työpaikallasi eräällä työntekijällä on rahapeliongelma. Mikä voisi olla pahin mahdollinen uhkaskenaario, joka peliongelmasta voi työpaikallesi seurata? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Mitä keinoja työpaikalla pitäisi mielestäsi käyttää, ettei rahapeliongelmaan liittyvä uhkaskenaario toteutuisi? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Tapahtumakävijöiden vastaukset ovat kiinnostavia.  Rahapeliongelman uhkaskenaariot liittyvät suurimman osan mielestä varkauteen, kavallukseen, petokseen tai poissaoloihin. Ehkäisevinä keinoina nimetään useimmin puheeksiottaminen, kannustaminen varhaiseen välittämiseen sekä tiedon tarjoaminen tuki- ja hoitopalveluista.

Rahapeliongelma vaikuttaa työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin. Työntekijän rahapeliongelma voi ilmetä esimerkiksi työtehon heikkenemisenä tai toistuvina poissaoloina. Rahapeliongelma voi johtaa kielteisiin seurauksiin, kuten työntekijän terveysongelmiin, ristiriitatilanteisiin työyhteisössä ja äärimmillään varkauteen, kavallukseen tai petokseen.

Rahapelihaittojen ehkäisemiseksi kannattaa toimia jo ennen, kuin ongelmia ilmenee. Näin on erityisesti toimialoilla, joissa ollaan tekemisissä rahapelien kanssa työajalla tai tauoilla. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rahapeliala, rahapelien myyminen sekä työtehtävät, joissa rahapelejä on tarjolla työtilassa esimerkiksi ravintoloissa. Tutkimusten mukaan näillä aloilla työskentelevillä on kohonnut riski rahapeliongelman ilmenemiseen.

Esittelypisteellä käytiin koskettavia keskusteluja päihde- ja peliongelmien vaikutuksista työyhteisöön, sekä haittoihin puuttumisen haasteista. Yhdessä totesimme tapahtumakävijöiden kanssa, että puheeksiottamiseen tarvitaan työkaluja ja rohkaisua. Oli hienoa kuulla, että työllemme on tarvetta ja sitä pidetään tärkeänä.

Osallistu EHYTin maksuttomiin Työelämä pelissä -koulutuksiin Tampereella tai Kuopiossa. Koulutus antaa työvälineitä rahapelihaittojen tunnistamiseen, puheeksiottamiseen sekä ehkäisemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen työyhteisössä. 

Lisätietoja EHYTin työelämätoiminnoista löydät osoitteesta www.huugo.fi.