Verkkopedagogit kertovat: Ehkäisevää päihdetyötä verkossa

Alusta asti toiminnan tarkoituksena on ollut mennä sinne missä lapset ja nuoret jo muutoinkin ovat. Upeimmatkin verkkosivustot vanhenevat nopeasti ja sivujen mainostaminen on haastavaa. Omien verkkosivustojen perustaminen sijaan toiminnassa on hyödynnetty olemassa olevia, suosittuja verkkosivustoja. IMY toimii suosituilla kaupallisilla sivustoilla yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa. EHYT ry:n näkökulmasta yhteistyössä on kyse molempia osapuolia hyödyttävästä toiminnasta, me järjestämme sivustolle sisältöä, ja palveluntarjoaja mahdollistaa toiminnan. Yhteistyöstä ei makseta rahallista korvausta kummallekaan osapuolelle.

Elämä On Parasta Huumetta ry (nykyisin EHYT ry) aloitti toiminnan sosiaalisessa mediassa vuonna 2002. Toimintaympäristönä toimi Habbo Hotelli, jossa aikuiset työntekijät kohtasivat lapsia ja nuoria virtuaalisessa bussissa. Bussissa sai keskustella erilaisista nuoren elämään liittyvistä asioista, ja vastata anonyymisti kyselytyökalulla tehtyihin kysymyksiin. Vuosien saatossa toiminta on laajentunut. Vuonna 2014 toimintaa on kuudella eri sosiaalisen median sivustolla.

Ehkäisevän päihdetyön tekeminen sosiaalisessa mediassa ei jää pelkästään alkoholista tai tupakan haitoista keskusteluun, vaan teemoja on vuosittain kymmeniä. Päihdeaiheiden lisäksi käsittelemme monia lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä asioita ja ilmiöitä, kuten murrosikää, ystävyyssuhteita, koulua ja kotia, seksuaalisuutta ja pelaamista. Yhteiskunnan tai yksilön hyvinvoinnin tarkastelu vaatii työntekijöiltä laaja-alaista perusosaamista terveydestä, hyvinvoinnista, sosiaalisista suhteista ja nuoruudesta. Keskusteluissa käytetty tieto perustuu tutkittuun ja ajankohtaiseen tietoon sekä luotettaviin lähteisiin. Kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai kasvatusalan koulutus sekä karttunut ammattitaito. Spesifimpää osaamista vaativissa aiheissa, kuten esimerkiksi masennuksesta tai syömishäiriöistä keskusteltaessa mukana on aina asiantuntijavieras. Lisäksi olennaista on taito käyttää tietotekniikkaa ja kyky nopeaan reagoimiseen. Vastausten miettimiseen ei jää aina paljon aikaa. Työntekijän tietopohjan täytyy olla kunnossa, koska viesti saattaa jäädä nettiin luettavaksi jopa vuosiksi.

Mikä tekee toiminnasta merkittävää? Monilla nuorilla voi olla ”aikuisen kaipuu”, tarve haastaa ja jutella turvallisen aikuisen kanssa. Verkossa se onnistuu matalalla kynnyksellä, ja monelle asioista kirjoittaminen on luontevampaa kuin puhuminen. Markku Soikkelin mukaan vuorovaikutteiset menetelmät ovat vaikuttavampia kuin yhdensuuntaiseen vaikuttamiseen perustuvat. Kohderyhmän osallistaminen lisää vaikuttavuutta. Tiedon jakaminen ei yksin riitä, mutta vuorovaikutteisesti toimiminen sekä antamalla mahdollisuuden osallistua haastaa kognitiiviset toiminnot eri tavalla kuin yksisuuntainen tiedon jakaminen (Soikkeli 2011, 38). EHYT ry:n sosiaalisessa mediassa tekemä työ on juurtunutta, mutta se ei kuitenkaan jämähdä paikoilleen, vaan uudistamme sitä jatkuvasti.

Case-esimerkit: HUBU-Klubi ja Elämä On Parasta Huumetta -yhteisö

Käytännön esimerkkeinä esittelemme gosupermodel.fin HUBU-Klubi -keskustelut sekä IRC-Gallerian Elämä On Parasta Huumetta -yhteisön teemaviikot.

goSupermodel.fin HUBU-Klubi

goSupermodel.com on nuorille tytöille suunnattu peliyhteisö internetissä. Sivustolla oleva HUBU-Klubi on varhaisteinityttöjen keskustelufoorumi, jossa pohditaan elämää niin murrosiän, kavereiden kuin koulu- ja perhe-elämän kautta. EHYT ry aloitti toiminnan goSupermodel.fissä 2012.

HUBU-Klubissa keskustellaan kerran viikossa 1,5 tunnin ajan. Keskustelut käydään omalla keskustelufoorumilla, joka ei eroa visuaalisesti tai teknisesti muista goSupermodel.fi-sivuston keskustelufoorumeista. Palveluntarjoaja ohjaa kirjautuneet käyttäjät goSupermodel.fin etusivulta suoraan HUBU-Klubin keskustelufoorumille. Nuoret osallistuvat keskusteluun omalla nimimerkillään.

Keskustelujen aiheet on määritelty etukäteen. Ohjaaja aloittaa keskustelun laittamalla etukäteen kirjoitetun keskustelunavauksen HUBU-Klubin foorumille. Ohjaajat vievät keskustelua eteenpäin kysymällä lisäkysymyksiä ja vastaamalla nuorten viesteihin. Yhteen keskusteluun tulee viestejä kolmestasadasta jopa tuhanteen. Useimmiten HUBU-Klubin keskustelun ohjaamiseen osallistuu kaksi työntekijää, mutta vaikeat ja vilkkaat aiheet, kuten kiusaaminen tai murrosikä vaatii kolme työntekijää.

Ennen keskustelun alkua työparin kanssa pohditaan, mitä teemakeskustelulla halutaan viestiä ja opettaa. Etukäteen kerätään hyödyllisiä linkkejä, joita voi laittaa keskustelun aikana jakoon sekä kysymyksiä, jotka helpottavat keskustelun eteenpäin viemistä. Vilkkaimmissa keskusteluissa ohjaajat eivät ehdi vastaamaan kaikkiin viesteihin. Aikuisvetoinen keskustelu edistää myös nuorten keskinäistä, positiivista vertaiskeskustelua.

HUBU-Klubin keskustelut ovat suunnattu 10–15-vuotiaille tytöille. Keskusteluissa tämän kohderyhmän kanssa korostuu arjen monimutkaiset sosiaaliset tilanteet, jotka herättävät voimakkaita tunteita. Sosiaalisten tilanteiden merkitys ja niissä selviäminen on yksi murrosiän ajan merkittävimpiä kokemuksia, jotta nuori oppii pitämään puolensa, mutta myös neuvottelemaan, sopimaan ja antamaan periksi. Ohjaajat ja keskusteluun osallistuvat nuoret toimivat kuuntelijoina, tsemppaajina ja kanssapohtijoina.

Teemaviikot IRC-Galleriassa

IRC-Galleria on yhteisöpalvelu, jonne voi lisätä kuvia, tekstejä ja videoita sekä liittyä erilaisiin yhteisöihin. Elämä On Parasta Huumetta -yhteisö on toiminut IRC-Galleriassa yli kuuden vuoden ajan. Toiminta on suunnattu yli 15-vuotiaille nuorille.

Sivustolla tehtävä työ toteutuu kuukausittain pidettävillä teemaviikoilla. Teemaviikko sisältää tietopaketin, kyselyn, minivisan ja chat-keskustelun.

Teemaviikko käynnistyy maanantaina, jolloin yhteisöön laitetaan teemaan liittyvä tietopaketti, joka sisältää aiheeseen liittyviä linkkejä, kuvia ja videoita. Yhteisössä julkaistaan asenteita ja mielipiteitä kartoittava 5–10 kysymyksen kysely. Kyselyn vastauksia käytetään chatissa tukena. Chat-keskustelu toteutuu yhtenä arki-iltana. Keskustelussa on mukana vähintään kaksi työntekijää sekä mahdollinen asiantuntijavieras. Chatien elävöittämiseksi on tehty haastajahahmot, jotka ovat

stereotyyppisiä, provokatiivisia profiileja ja kommentoivat aiheita omista näkökulmistaan. He antavat nuorille mahdollisuuden tarkastella omia näkemyksiään ja niiden joustavuutta. Päihteistä, kuten monista muistakin aiheista puhuttaessa on joskus hyvä saada kerrottua täysin vastakkaiset näkökulmat. Yhdessä chat-keskustelussa vierailee yksi haastajahahmo.

Teemaviikoissa käsitellään päihteitä ja nuorten elämään kuuluvia asioita uusista ja rohkeista näkökulmista. Niissä kyseenalaistetaan myyttejä ja uskomuksia. Yhteisö on turvallinen ympäristö jutella vaikeistakin aiheista. Silti pääpaino on yhteisessä ja yleisessä, ei henkilökohtaisessa keskustelussa. Henkilökohtaisempaa tukea tarvitsevat ohjataan muiden palveluiden piiriin.

Teemaviikon päätyttyä aiheesta kirjoitetaan blogiteksti yhteisöön. Blogi on yhteenveto koko teemaviikosta, kyselyn tuloksista, chatista ja itse aiheesta.

 

Maarit Nousimaa

Verkkopedagogi

Petri Keskinen

Verkkopedagogi

 

Lähteet ja lisätietoa:

Soikkeli, Markku; Salasuo, Mikko; Puuronen, Anne; Piispa, Matti. 2011. Se toimii sittenkin – kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. 1. painos. Helsinki. Unigrafia.

EHYT ry:n toiminta verkossa: http://www.ehyt.fi/fi/mita-me-teemme

HUBU-Klubi goSupermodel.fi:ssä: http://fi.gosupermodel.com/community/club_page.jsp?clubid=24809&pageid=69093&menuid=69093

Elämä On Parasta Huumetta –yhteisö IRC-Galleriassa: http://irc-galleria.net/community/2278335-elama-on-parasta-huumetta

Sosiaalisen median huoneentaulu vanhemmille: http://www.ehyt.fi/easydata/customers/ehyt/files/imy:n_kuvat/somehuoneentaulu_nettiversio_3.pdf