Varhaiskasvatuksella syrjäytymistä vastaan

Lasten polkupyoriä.

Turvallinen lapsuus ja kasvuympäristö ennaltaehkäisee päihteiden käyttöä ja sen tuomia ongelmia myöhemmin elämässä. Siksi varhaiskasvatus on aivan keskeinen työkalu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Laadukkaasta varhaiskasvatuksesta hyötyvät kaikki, mutta erityisesti he, joiden kasvuympäristössä on haasteita, kuten esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmia. Laadukas varhaiskasvatus on tutkimusten mukaan tärkeä, ellei tärkein, myöhäisempää syrjäytymistä ehkäisevä tekijä.

Suomen koko koulutusjärjestelmä on laadukas ja kehuttu, niin myös varhaiskasvatus. Valitettavasti Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset osuivat myös varhaiskasvatukseen, kun ryhmäkokoja suurennettiin ja subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen purettiin.

Seuraavan hallituksen tulee korjata edellisen jälkiä. Subjektiivinen oikeus täysmääräiseen varhaiskasvatukseen on palautettava jokaiselle lapselle. Vanhempien työmarkkina-asema ei saa vaikuttaa lapsen oikeuksiin.

On tärkeää, että laki korjataan, jotta lasten oikeudet toteutuvat yhtäläisesti koko maassa. Nyt tilanne vaihtelee kunnittain. Esimerkiksi Helsinki päätti olla rajaamatta varhaiskasvatusoikeutta vastoin hallituksen linjausta. Kaikilla kunnilla ei ole mahdollisuutta samaan ja nyt lapset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen asuinpaikasta.

Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta on myös pyrittävä nostamaan. Se vaatii perhevapaauudistuksen, jonka lähtökohtana on oltava, että kaikilla lapsilla on sama oikeus perhevapaisiin perheen muodosta tai elämäntilanteesta riippumatta.

Varallisuus ei saa olla este osallistua, ja siksi päämäärän tulee olla maksuton varhaiskasvatus aina esikouluun asti. Esikoulun tulisi olla kaksivuotinen, jotta varmistetaan vahva lähtö peruskouluun.

Eriarvoisuus kasvaa Suomessa huolestuttavasti. Perheet ja lapset eriytyvät tavalla, joka jättää lapsiin elämänmittaisia jälkiä. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus harrastukseen. Monessa perheessä taloudellinen tilanne ei tätä salli, joten näille lapsille tulee olla korvamerkitty määräraha, joka mahdollistaa edes yhden harrastuksen.

Pienen maan voima on osaava ja hyvinvoiva kansa. Osaaminen lähtee jo varhaiskasvatuksesta, ja jatkuu koko koulutien aikuisuuteen saakka. Paras panostus tulevaisuuteen on varmistaa, että jokaikinen lapsi saa hyvät lähtökohdat elämänsä alkuun.