Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa nuoren tupakointiin

Kengat.

Nuorten eli 14–20-vuotiaiden päivittäinen tupakointi on vähentynyt reilusti erityisesti vuosituhannen vaihteesta lähtien. Vuonna 2017 päivittäin tupakoi 16-vuotiaista pojista enää 6 prosenttia ja tytöistä 7 prosenttia. Vastaavat osuudet vielä vuonna 2005 oli tytöillä 27 prosenttia ja pojilla 23 prosenttia. Ennaltaehkäisevä työ on siis kantanut hedelmää, mutta vielä on tekemistä jäljellä. Savukkeiden rinnalle ovat tulleet muut nikotiinilähteet, kuten sähkösavukkeet ja nuuska. Nämä ovat lisänneet suosiotaan nuorten keskuudessa. Suomalaisnuorten sähkösavukekokeilut ovat yleistyneet 2010-luvulla, mutta säännöllisempi käyttö on pysynyt harvinaisena. Sähkösavukkeiden käytön on todettu houkuttelevan savukkeita ja nuuskaa enemmän poikia ja tyttöjä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet mitään nikotiinituotetta.
 
Ruotsalaistyyppisen nuuskan kohdalla sekä kokeilut että käyttäminen ovat yleistyneet kymmenen viime vuoden aikana etenkin suomalaispoikien keskuudessa. Vuonna 2017 päivittäin tai satunnaisesti nuuskasi 23 % 18-vuotiaista ja 12 % 16-vuotiaista pojista. Tyttöjen nuuskaaminen on pysynyt harvinaisena, vaikka kokeilut ovat yleistyneet. Nuuskan myynti on Suomessa laitonta, ja siihen nähden nuorten nuuskan käyttö on hämmästyttävän yleistä. Ilmeisesti nuoret siis saavat nuuskaa käsiinsä hyvin helposti. Nuuskan käytössä ei synny tupakan palamisprosessiin liittyviä haitallisia yhdisteitä, mutta kyseessä ei silti ole haitaton tuote. Nuuska sisältää runsaasti nikotiinia ja nuuskaajan nikotiiniannos onkin helposti suurempi kuin tupakoivan. Erityisen huolestuttavaa on se, että nuorten yleisimmin käyttämissä nuuskalaaduissa on hyvin korkea nikotiinipitoisuus. Sähkösavukkeissa käytettävien nesteiden nikotiinipitoisuudet vaihtelevat nikotiinittomista korkeisiin pitoisuuksiin. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan sähkösavukkeita kokeilleista puolet ilmoitti käyttäneensä nikotiinipitoisia nesteitä.
 
Nuorten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisy on tärkeää, sillä nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden ja etenkin nuorilla se voi kehittyä nopeasti. Laaja, nuorena aloitettu korkeiden nikotiinipitoisten tuotteiden käyttö on melko uusi ilmiö, joten todellinen kuva sen vaikutuksista terveyteen ilmenee vasta vuosikymmenien kuluttua.

Etenkin nuuskan käyttö on usein melko huomaamatonta ja vanhempien tai opettajien saattaa olla vaikeaa tunnistaa sitä. On myös mahdollista, että aikuiset eivät aina tiedä miten asiaa tulisi käsitellä nuoren kanssa. On kuitenkin tärkeää, että alaikäisten nuuskan tai sähkösavukkeen käyttöä ei hyväksytä siinä missä ei tupakanpolttoakaan. Myös tupakkalaki on tässä yksiselitteinen; tupakkatuotteiden (mukaan lukien nuuska ja sähkösavuke) hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta ja niiden käyttö on oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa kielletty. Oppilaitosten tupakointikielto koskee kaikkia, myös koulun ulkopuolisia henkilöitä.
 
Nikotiinituotteiden käytön kieltämisen lisäksi on tärkeää, että kouluilla ja nuorisotoimilla on tarjolla myös tukea lopettamiseen. Kynnys asian puheeksi ottamiselle ja avun hakemiselle esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta tai opettajalta tulee pitää matalana, eikä nuori saisi jättää apua hakematta rangaistuksen pelossa. Koulujen ja nuorisotoimien nikotiinituotteisiin liittyvien sääntöjen ja käytäntöjen on kuitenkin ensisijaisesti tarkoitus tukea nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Myös kotona ilmapiiri on hyvä pitää sellaisena, että nuorten tupakkatuotteiden, tai muiden päihteiden, käyttöä ei hyväksytä, mutta niistä voidaan avoimesti keskustella.

Tule kuuntelemaan lisää aiheesta maksuttomaan verkkovanhempainiltaan 27.9. klo 18 alkaen. Lisää tietoa Facebook-tapahtumassa ja verkkovanhempainillassa.   
 
Lähteet:
 
Nuorten terveystapatutkimus 2017
THL. Nuuska. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska
Puupponen M, Ruokolainen O, Ollila H, Seppänen J. Savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden aloittamisalttius, käyttö ja hankinta sekä suhtautuminen tekstivaroituksiin nuorilla keväällä 2016. THL. Tutkimuksesta tiivisti tammikuu 1. 2017.
Tupakkalaki 549/2016