Uuden laillisen huumeen tuominen suomalaiseen kulttuuriin toisi vain lisää ongelmia

Tätä on uutisoitu siten, että alkoholin laillisuutta ja haittojen määrää voitaisiin käyttää kannabiksen käytön perusteluna. Kuinka vaarallinen alkoholi sitten on?

  • 1-2%  suomalaisista on alkoholisteja.
  • 10-15% suomalaisista on suurkuluttajia.
  • Se aiheuttaa yli 3000 henkilön ennenaikaisen kuoleman vuosittain.
  • Se aiheuttaa terveydenhuollolle 85-150 miljoonan euron hoitokustannukset.
  • Järjestyksen valvonnasta aiheutuu poliisin kustannuksia noin 250 miljoonan euron edestä.
  • Se aiheuttaa yhteiskunnalle suuria tulonmenetyksiä työkyvyn ja työtehon huononemisen takia.

Alkoholiin vertaaminen antaa siis huonot perustelut kannabiksen käytölle.

Kannabiksen vapauttaminen johtaisi vääjäämättömästi sen laajaan käyttöön ja lisäisi merkittävästi sosiaalisia ja kansanterveysongelmia sekä yhteiskunnallisia kustannuksia. Kannabiksen käytön suurimmat haittavaikutukset erityisesti pitkäaikaisessa käytössä ovat älyllisen suorituskyvyn heikkeneminen: keskittymiskyky ja kielellinen muisti huononee ja monimutkaisten asioiden jäsentämiskyky heikkenee.  Psyykkiset ongelmat kuten masentuneisuus, ahdistuneisuus ja psykoosit voivat pahentua. Polttaminen aiheuttaa kroonista yskää, keuhkoputken tulehduksia ja keuhkosyövän riskiä. Tapaturmariski suurenee.  Noin 10 % käyttäjistä tulee riippuvaiseksi.

Erityisen suuressa riskissä olisivat nuoret ja nuoret aikuiset – mummot ja vaarit tuskin aloittaisivat käyttöä. Päihteiden käyttö on runsaampaa siinä osassa nuorisoa, jolla ei muutenkaan mene kovin hyvin. Kannabiksen laaja käyttö vain lisäisi heidän syrjäytymisriskiä.

Yhteiskunnassa on piirejä, jotka haluaisivat laajentaa päihteiden aiheuttamien  ongelmien listaa lähinnä yksilön vapauden nimissä.  Ei ole mitään järkeä lisätä alkoholin aiheuttamaan pitkään ongelmalistaan kannabiksen aiheuttamia ongelmia.  Ei ole myöskään mitään syytä olettaa, että kannabiksen käytön lisääminen vähentäisi alkoholiongelmia. Päinvastoin todennäköisesti sekakäyttö vain lisääntyisi. On pitkälti poliittinen valinta kuinka paljon terveyttämme ja hyvinvointiamme haluamme päihteille uhrata. Eräs tärkeä syy laillistukseen eräissä USA:n osavaltioissa onkin se, että liian suuri osa väestöstä ja erityisesti köyhästä ja ei-valkoisesta väestöstä on joutunut vankilaan tiukan politiikan seurauksena, eikä Suomessa tällaista ongelmaa ole.

Erkki Vartiainen, LKT, professori
THL:n alkoholi- ja huumeasioista vastaava ylijohtaja
EHYT ry:n hallituksen puheenjohtaja