TSEMI-leirit olivat täynnä elämyksiä, uusia taitoja ja yhdessäoloa

Tsemi-leirinllä lapset tekevät ongelmatehtävää.

tsemi_leiri_ongelmatehtävä

Tänä kesänä EHYT järjesti ensimmäistä kertaa TSEMI-leirejä. Leirit järjestettiin sotkamolaisille, saarijärveläisille, siilinjärveläisille ja loimaalaisille 4.-6.luokkalaisille. Syksyllä toiminta jatkuu TSEMI-kerhoissa paikallisten toimijoiden voimin sekä syyslomaleirillä, jonne osallistuu kauhajokelaisia varhaisnuoria.

Ensimmäinen TSEMI-leiri kokosi sotkamolaisia nuoria Rautavaaralle heti juhannuksen jälkeen. Heinä-elokuun vaihteen helteisessä säässä puolestaan touhusivat siilinjärveläiset, saarijärveläiset ja loimaalaiset leiriläiset.

tsemi_leiri_reflektiopatsas_loimaa_some.jpg

Halusimme järjestää TSEMI-leireistä osallistujamäärältään pienet leirit, jotta aikuisilla riittäisi aikaa tutustua ja viettää aikaa nuorten kanssa ja huomioida heidän yksilölliset tarpeensa ja toiveensa.

TSEMI-leirit olivat osalle nuorista ensimmäinen leirikokemus, jotkut olivat ensimmäistä kertaa yön poissa kotoaan ilman vanhempia. Leireillä harjoiteltiin kasvavalle nuorelle tärkeitä taitoja, suunnitelmallisuutta ja vastuullisuutta. Yksinkertaisimmillaan tämä on sitä, että varhaisnuoret huolehtivat itse tavaroistaan ja pukeutumisestaan. Opeteltiin oman roolin löytämistä ryhmässä. Aikuisten tukemana leiriläiset pääsivät myös itse osallistumaan leirin askareisiin. Pienryhmissä leiriläiset esimerkiksi huolehtivat tai osallistuivat iltapalan tekemiseen.

tsemi_leiriryhma_kasassa_saarijarvi_some.jpg

Leireillä työskenteli paikallisia, nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Osa leireistä toi yhteen paikkakuntien omat nuorten parissa työskentelevät asiantuntijat kunnan nuorisotyöstä, kouluilta ja järjestöistä. Leirit tarjosivat tilaisuuden eri toimijoiden väliseen ajatusten vaihtoon ja yhteistyöhön. Yhteistyöllä on mahdollista hahmottaa vielä tarkemmin nuorten tarpeita ja kehittää uusia toimintamalleja.

”Ihana saada moniammatillista näkökulmaa nuorten kohtaamiseen ja tukea omille ajatuksille ja työmuodoille”, kertoi eräs leirityöntekijä.

Valtakunnallisten nuorisokeskusten puitteet tai ohjelmapalveluyrittäjien palvelut mahdollistivat erikoisia lajeja ja elämyksellisiä hetkiä leirille. Joillekin nämä erikoislajit ovat suuri houkutin, toisille suurin pelko. Meille aikuisille oli tärkeää muistaa, että jo hampaidenpesuhetki uuden kaverin kanssa tai aamujumppa vielä silmät sirillään voi tarjota nuorelle jotain, mitä esimerkiksi koulussa tai päiväleirillä ei koe.

tsemi_leiri_some.jpg

TSEMI-leirejä yhdisti samankaltainen ohjelma, samat tavoitteet ja teemat, jotka paikalliset työntekijät muotoilivat omille nuorilleen sopiviksi. Leireillä nuorten kanssa mietittiin omia mielenkiinnon kohteita, taitoja ja vahvuuksia. Yhdessä pohdittiin kaveruutta ja harjoiteltiin vuorovaikutustaitoja, juteltiin mmuun muassa pelaamisesta, omista rajoista ja valintojen merkityksestä.

Leirit muistuttivat meitä siitä, että perinteinen leirielämä tarjoaa merkittävän alustan ja mahdollisuuden syvemmälle tutustumiselle ja monenlaisille kasvun paikoille. Työntekijät kokivat, että leirillä suhde nuoriin vahvistui ja tuli entistä luottamuksellisemmaksi. Tästä on etua jatkossa.

tsemi leiri melonta

Vaikka leiri itsessään oli iso kokemus leiriläisille ja työntekijöille, oli se kuitenkin vasta alkua. Syksyllä TSEMI-toiminta jatkuu kerhoissa. Leirit antoivat meille ammattilaisille paremman käsityksen siitä, minkälainen viikoittainen harrastus voisi juuri näitä nuoria palvella. Tai minkälaista harrastustoimintaa omaan kuntaan tarvittaisiin lisää. Kysymys siitä, millaisiksi TSEMI-kerhot muodostuvat, riippuu paljon siitä, mitä tahoja ja keitä toimijoita tulee toteuttamaan kerhoja. Ja tietysti nuorista itsestään.

Leiripalautteessa kartoitettiin varhaisnuorten leirikokemusta ja muun muassa sitä, mitä leirin aikana on opittu. Seuraavassa poimintoja palautteesta:

”Tämä oli mun eka kesäleiri ja oli todella mukava”
(Leirillä oli vaikeaa…) ”Olla saamatta uusia kavereita”
“Kiitos tästä leiristä täällä oli ihanaa, sai tutustua uusiin ihmisiin ja tekemistä riitti joka sekunniksi”
”Opin että osaan tehdä asioita kun vaan yritän”
”Osaan tehdä töitä ryhmässä, parin kanssa tai yksin”
”Opin sen että tulen toimeen kaikkien kanssa ja ymmärtämään paremmin muita”
“Osaan meloa, tehdä korun ja luonnossa kaakaota”
“Moni osasi käyttäytyä hyvin muita ja itseään kohtaan”
“Täytyy tehdä yhteistyötä”
“Ryhmässä kaikki sujuu paremmin”