Rautaisannos uusinta tutkimustietoa alkoholista viikossa

Alkoholitapahtuma.

Suomalaisen sosiologin ja alkoholitutkija Kettil Bruunin mukaan nimetyn Kettil Bruun Societyn vuosittainen symposium järjestettiin tällä kertaa Alankomaiden Utrechtissa kesäkuun alussa. Konferenssiin saapui osallistujia kymmenistä maista ympäri maailmaa ja heistä valtaosa esitteli konferenssissa tutkimustuloksiaan. Viiden päivän aikana saatiinkin kuulla noin 220 esitystä ja aiheiden kirjo oli laaja.

Viikon aikana kuultiin useita kiinnostavia esityksiä siitä, miten alkoholinkulutukseen voidaan vaikuttaa kansanterveyden kannalta myönteisesti. Juomistapoihin ja juomistilanteisiin liittyviin valintoihin vaikuttavat keskeisesti alkoholin hinta ja saatavuus sekä alkoholimarkkinointi.

Viikon aikana kuultiin tuloksia useista tutkimuksista, jotka vahvistivat aikaisempia tietoja alkoholin saatavuuden vaikutuksesta haittojen määrään. Esimerkiksi sitä, miten myöhään alkoholia voi myydä on vaikutuksia alkoholiehtoisten akuuttien sairaalahoitojaksojen lukumäärään.

Skotlannissa on ryhdytty soveltamaan alkoholin vähimmäismyynihintaa, mikä rajoittaa niin sanottua ”sisäänheittohinnoittelua” eli joidenkin alkoholituotteiden hinnoittelua huomattavan matalalle tasolle. Pohjoismaissa alkoholiveroilla on vastaava kulutusta ja haittoja säätelevä vaikutus. Alkoholin vähimmäishinta on osoittautunut verotuksen lisäksi hyväksi keinoksi vähentää alkoholin kulutusta, ja siten myös alkoholista aiheutuvien haittojen määrään. Vähimmäishinnan tiedetään vaikuttavan etenkin pienituloisten kulutukseen. Pienituloiset ovat usein muita haavoittuvammassa asemassa ja näin alkoholihaittojen väheneminen vaikuttavat heihin erityisen myönteisesti.

Tänä vuonna KBS konferenssissa nousi etenkin alkoholin mainonta sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median tiedetään vaikuttavan ihmisten kulutustottumuksiin ja käytökseen. Somevaikuttajilla on usein huomattavan laaja yleisö, jota kaupalliset toimijat tavoittelevat sponsoroimalla rahalla ja tuotteillaan näitä vaikuttajia. Alkoholielinkeino eri puolilla maailmaa on tarttunut somemainonnan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva käyttäjien jakama mainonta on haitallisen ja laittoman mainonnan valvonnan näkökulmasta erityisen haasteellista. Esimerkiksi mainonnan kohdentaminen alaikäisiin lapsiin ja nuoriin on vaikeasti estettävissä, eikä useassa maassa vaadittavaa selkeää merkintää siitä, mitkä päivitykset ovat kaupallisen yhteistyön tuottamia, käytetä läheskään aina. Somemaailma on myös alati muuttuva. Ilmiöt ja ryhmittymät syntyvät ja katoavat nopeasti, mikä on omiaan asettamaan lainsäädännölle ja valvonnalle ongelmia. Tämä on havaittu myös Suomessa, jossa lainsäädäntö ulottuu alkoholin somemainontaan, ja käyttäjien tuottamien alkoholia mainostavien sisältöjen jakamiseen. Käytännössä lainsäädännön toteutumisen valvominen on kuitenkin haastavaa.

KBS konferenssi on intensiivinen ja tehokas tapa oppia rutkasti uutta ja saada tuntumaan siihen, mitkä aiheet nousevat ajankohtaisina eri puolilta maailmaa. Lisäksi KBS on verkostoitumispaikkana erinomainen. Osallistumalla konferenssiin EHYTiin saatiin aimo annos uutta tietoa ajankohtaisista aiheista, vahvistettiin jo olemassa olevia yhteyksiä ja luotiin uusia hyödyllisiä kontakteja.

Viikon kruunasi Kettil Bruun Societyn koordinaatiokomitean päätös, että konferenssi järjestetään Helsingissä kesäkuussa 2021. Helsingin Yliopisto toimii pääjärjestäjänä, jonka lisäksi järjestelyistä vastaavat EHYT, THL, Pohjoismainen hyvinvointilaitos (NVC) ja Alkoholitutkimusseura.

www.kbs2019utrecht.nl

https://www.kettilbruun.org/