Rahapelituulahdus maailmalta – EHYT mukana konferenssissa Las Vegasissa

Rahapeliautomaatteja.

Mikä on Gambling and risk-taking -konferenssi?

Vuonna 1974 perustettu rahapelaamista ja riskinottoa käsittelevä kansainvälinen konferenssi järjestetään kolmen vuoden välein Las Vegasissa, Nevadassa. Konferenssin tarkoitus on esitellä ja edistää uusia ajattelutapoja ja innovaatioita. Konferenssia markkinoidaan suurimpana, vanhimpana ja arvostetuimpana rahapeliteemaisena konferenssina. Tänä vuonna se järjestettiin Caesar’s Palacessa, joka tarjosi upeat puitteet.

Keitä siihen osallistuu?

Konferenssiin osallistuu laaja kirjo rahapeliteeman parissa työskenteleviä ammattilaisia, kuten tutkijoita, kliinisen työn tekijöitä, sääntely- ja viranomaistoimijoita sekä hoitopalvelujen tarjoajia ja kehittäjiä. Tänä vuonna konferenssissa oli 250 puhujaa 34:stä eri maasta. Osallistujia oli yhteensä noin 600.

   Eija Pietilä

Miksi EHYT oli mukana?

Rahapelaamisen ehkäisyn kehitystyö on kansanvälisesti katsottuna vielä vähäistä. Lisäksi kansainvälisissä tutkimuksissa ja kehittämisprojekteissa ehkäisy kohdistetaan lähtökohtaisesti nuoriin. EHYTin Arpa-projektin näkökulma, eli kuinka ehkäistä aikuisten rahapeliongelmia, on käsitykseni mukaan sekä kansainvälisesti että kansallisesti ainutlaatuinen.

Esittelin konferenssissa ammattilaisille tarkoitetun Kahden kysymyksen puheeksiottomallin ja muita Arpa-projektin tuloksia. Esitykseni keräsi useita kymmeniä kiinnostuneita kuulijoita; mukana oli niin tutkijoita, kliinikoita kuin hoidon ammattilaisia. Maailmalla rahapelinongelmien ehkäisyyn, puheeksiottoon ja riskipelaamisen tunnistamiseen ollaan vasta heräilemässä, joten Suomi ja EHYT ry saivat edelläkävijöinä myönteistä mainetta.

Syntyikö konferenssissa uusia yhteistyömahdollisuuksia?

Kyllä syntyi, Suomen lisäksi Kanadassa ollaan kiinnostuneita riskipeliteemasta. Konferenssissa esiteltiin monikansalliseen riskipelaamiseen liittyvän tutkimuksen alustavia tuloksia, joista voimme hyötyä tulevaisuudessa. Suomesta tutkimuksessa on mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joten kyseisen tutkijaryhmän kanssa teemme varmasti jatkossa yhteistyötä. Kahden kysymyksen mallistamme oli erityisen kiinnostunut esimerkiksi kanadalainen, kognitiivisiin dissonansseihin perehtynyt psykiatri. Myös stigmaan perehtynyt kehittäjäryhmä kiinnostui työstämme ja pohjoisamerikkalainen Northstar Problem Gambling Alliance aikoi ottaa videomme opetuskäyttöön.

Mitä muuta hyötyä konferenssista oli?

Olen sitä mieltä, että niin kansallinen kuin kansainvälinen verkostoituminen on aina mahdollisuus kehittää omaa työtä, synnyttää uusia ideoita ja vaihtaa ajatuksia. Kansainvälisissä konferensseissa pääsee nopeasti kärryille siitä, mitä maailmalla tehdään ja mitä uusia näkökulmia voi itse hyödyntää. Uuden tiedon ja verkostoitumisen lisäksi on tärkeää tuoda esiin omaa hyvää työtä. Näin vahvistuu oman organisaation asema varteenotettavana ja luotettavana rahapelihaittojen ehkäisijänä.