Rahapelaamisesta puhuminen on yllättävän vaikeaa

Pelaamisesta puhuminen ei välttämättä ole itsestään selvää tai helppoa, vaikka työntekijä huomaisi, että asiakasta selvästi vaivaa jokin. Siksi Arpa-projektissa on kehitetty Kaksi kysymystä rahapelaamisesta -malli, jolla keskustelun voi avata ja tunnistaa liiallinen pelaaminen. Kysymykset ovat: mitä rahapelejä on pelannut viimeisen vuoden aikana ja kuinka usein niitä tulee pelattua.

Me Arpa-projektissa (2018-2019) koulutamme nyt mallin avulla päihde- ja mielenterveysjärjestöissä työskenteleviä ammattilaisia rahapelaamisesta, puheeksiotosta ja riskipelaamisen tunnistamisesta. Tänä vuonna jalkaudumme kymmeneen eri päiväkeskukseen ja viiteen EHYT ry:n Elokolo-kohtaamispaikkaan ympäri maan.

Vuonna 2019 projektin painopiste siirtyy päiväkeskuksia ylläpitäviin valtakunnallisiin keskusjärjestöihin. Projektin kanssa yhteisyötä tekevät muun muassa Mielenterveyden keskusliitto ry, KRIS-Suomen keskusliitto ry, A-kiltojen liitto ry sekä Sininauhaliitto ry, joihin levitämme päiväkeskuksissa ja kohtaamispaikoissa saadut opit ja hyvät toimintatavat. Tarkoituksena on, että keskusjärjestöt osaavat projektin lopussa tukea jäseniään rahapelihaittojen puheeksiotossa, tunnistamisessa ja ehkäisyssä. 

On hienoa olla projektissa mukana! Jos sinulla on kysyttävää aiheesta, ota yhteyttä tai nykäise hihasta, jos tavataan kentällä.

Katso video rahapelaamisen puheeksiotosta.

 

*Lähde: Anne Salonen & Susanna Raisamo 2015: Suomalaisten rahapelaaminen 2015. Rahapelaaminen, rahapeliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet 15–74-vuotiailla. THL, Raportti: 16/2015.