Pennosta apua rahankäyttöön

Kolikoita.

Työskentelen Takuu-Säätiön Pienlaina-projektissa, jonka yhtenä tavoitteena on auttaa suomalaisia saavuttamaan tasapaino raha-asioissaan. Työssäni olen huomannut, että kaikilla ei ole tietoa siitä, kuinka paljon heille jää rahaa käytettäväksi kuukautta kohti välttämättömien laskujen ja menojen jälkeen. Monille laskujen tärkeysjärjestykseen laittaminen ei myöskään ole itsestäänselvyys. Autammekin asiakkaitamme suunnittelemaan enemmän raha-asioitaan, jolloin he ovat tietoisempia siitä, minkä verran he voivat kuluttaa rahaa esimerkiksi vapaa-ajan menoihinsa.

Harkitsevainen rahankäyttö ei ole aina helppoa, etenkään jos rahat eivät tunnu riittävän kunnolla arjen pyöritykseenkään. Tähän haasteeseen olemme vastanneet kehittämällä sähköisen apuvälineen Pennon. Se on verkossa toimiva ilmainen palvelu, jonne syötetään kaikki tulot sekä menot. Tämän jälkeen näkee, paljonko rahaa jää käytettäväksi tai ihanteellisimmassa tapauksessa jopa säästöön. Penno siis laskee käytettävissä olevan rahamäärän päivä- ja kuukausikohtaisesti, jolloin käyttäjä saa suuntaa-antavaa tietoa siitä, minkä verran rahaa jää ruokakauppaan, muihin ostoksiin sekä juokseviin menoihin.

Säännöllisten kulujen seuraamisen lisäksi Pennossa on ominaisuus, jolla voi seurata käyttäjän vapaasti nimeämiä kuluja ja menoja. Kukin käyttäjä voi siis räätälöidä Pennosta itselleen sopivan ”talousapurin” siten, että tallentaa sinne omia kulutuskategorioitaan. Näitä voivat olla vaikkapa pelaaminen, vaatteet, autoilu, kosmetiikka, take away -kahvit ja niin edelleen. Näin omaa rahankäyttöään on helpompi seurata, ja samalla näkee, miten suuri summa esimerkiksi pelaamiseen menee kuukausittain rahaa, ja aiheuttaako se ongelmia muiden laskujen maksamisessa. Kuun lopussa Penno myös näyttää, ovatko tulot olleet suuremmat kuin menot.

Pennon avulla rahan käyttämisestä tulee tietoisempaa. Otin itse Pennon käyttöön jo kehitysvaiheessa ja olen käyttänyt sitä oman talouteni seuraamiseen muutaman kuukauden ajan. Nykyään harkitsen kuluttamistani tarkemmin, koska tiedän nyt, minkälaisia rutiineja minulla on ollut. Kun asetin omiksi kategorioiksi lastenvaatteet, harrastukset ja ulkona syömisen, ei minun ole tarvinnut enää ihmetellä, mihin rahani kuluvat.

Kuukausikulutuksen keskinäinen vertailu helppoa, koska kaikki tulo- ja menotapahtumat jäävät muistiin. Olen selvittänyt jo muutamien kuukausien perusteella, onko kulutuksessani tapahtunut muutoksia. Voin tarkastella kuluneita kuukausia jälkeenpäin ja nähdä, olenko pystynyt hillitsemään esimerkiksi lasten vaatteiden ostelemista. Ja mikä parasta, Penno kertoo myös, minkä verran olen onnistunut säästämään.

Mikään tapa elää tai käyttää rahaa ei ole ainoa oikea. Mutta jos omasta rahankäytöstä aiheutuu ongelmia, voi olla hyvä pysähtyä hetkeksi ja tarkastella omaa kulutuskäyttäytymistään.

Penno taipuukin juuri tähän. Sen avulla voi selvittää itselleen, paljonko arki maksaa ja minkä verran rahaa jää juhlaan.

Maija Isaksson
Projektisuunnittelija
Takuu-Säätiö
 

Takuu-Säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia kotitalouksia tarjoamalla neuvoja, ratkaisuja ja apua talous- ja velkaongelmiin. Tavoitteena on lisätä kotitalouksien taloudenhallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Lisäksi säätiön kehittämistoiminnassa etsitään uusia ratkaisuja velkaongelmien ennaltaehkäisyyn. Säätiön toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Pienlaina-projektissa (2013–2017) kokeillaan ja kehitetään sosiaalista pienluototusta, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta. Kehittämisprojektin tavoitteena on selvittää toimintaedellytykset sosiaalisen pienlainoituksen toimintamallille, joka on otettavissa yleiseen käyttöön projektin päätyttyä. Pääoma (600 000 euroa) pienlainoitukseen saatiin vuoden 2012 kirkon Yhteisvastuukeräyksestä. Projektin käytännön toimintakulut rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Penno on ensimmäinen askel tasapainoisempaan talouteen. Se on verkossa toimiva ilmainen palvelu, joka kertoo, mistä rahat tulevat ja minne ne menevät. Pennon avulla on helppo hahmottaa lompakon sisältöä, säästää seuraavaan unelmaan tai purkaa solmuun mennyt talous takaisin plussalle. Takuu-Säätiö on kehittänyt Pennon yhteistyössä Ehyt ry:n, Marttaliiton, Nuorisoasuntoliiton ja Nuorisosäätiön kanssa. Kehittämistyö on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella.