Pärjäisitkö alle 20 eurolla päivässä?

Takuutulo-teksti.

Toisinaan työn saamisen vaikeus ja rahallisen tuen pienuus lamaannuttivat, vaikkei tilanteeni edes loppujen lopuksi ollut kovin paha. Puolisoni työn ansioista pystyimme nimittäin elämään suhteellisen normaalia elämää. Minun ei tarvinnut jonottaa ruokaa leipäjonossa eikä hakea toimeentulotukea. Mutta niitä, jotka joutuvat, on paljon. Noin joka kymmenes suomalainen kärsii toimeentulo-ongelmista, sillä heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin ja kohtuullisen kulutukseen.

Moni on tahtomattaan tilanteessa, jossa joutuu turvautumaan perusturvaan. Esimerkiksi yllättävä sairastuminen tai työttömäksi jääminen voivat keikauttaa henkilön taloudellisen tilanteen päälaelleen. Moni syyperustaista, minimimääräistä perusturvaetuutta saava henkilö joutuu pärjäämään alle 20 eurolla päivässä. Näitä etuuksia ovat sairaus-, äitiys-, vanhemmuus- ja isyyspäivärahat, kuntoutusraha, peruspäiväraha sekä työmarkkinatuki. 

Perusturva on jäänyt jälkeen ansio- ja hintakehityksestä, ja viimeaikaiset leikkaukset ja indeksijäädytykset perusturvaan ovat aiheuttaneet kansalaisille kasvavaa tarvetta turvautua toimeentulotukeen. Toimeentulotukihakemusten kasvamisen ja leipäjonojen pidentymisen lisäksi köyhyys näkyy muun muassa köyhien lasten määrän kasvussa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaati hallitukselta hiljattain puuttumista lapsiköyhyyteen. Hänen mukaansa 110 000 lasta kuuluu pienituloiseen kotitalouteen ja monet heistä kokevat köyhyyden monet ilmiöt kodin lisäksi koulussa ja vapaa-ajalla.

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin on laittanut vireille kansalaisaloitteen perusturvan parantamiseksi. Kansalaisaloitteella halutaan nostaa syyperusteisten toimeentuloturvaetuuksien vähimmäistasoa ja takuueläkettä noin tuhanteen euroon kuukaudessa.  Perusturvaetuuksista jäisi verojen jälkeen käteen noin 790 euroa kuukaudessa.

Takuutulo parantaisi muun muassa ansio- ja hintakehityksestä jälkeenjäänyttä perusturvaa, parantaisi mahdollisuutta kohtuullisen kulutukseen ja vähentäisi pitkäaikaista toimeentulotuen tarvetta. Lisäksi se vähentäisi tarvetta turvautua leipäjonoihin sekä vähentäisi köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

Perusturva olisi tärkeä saada tasolle, jolla voi aidosti tulla toimeen. Tutustu ja allekirjoita aloite osoitteessa www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2963 

Lue lisää aiheesta www.takuutulo.fi 

Kansalaisaloitteen takuutulosta on laatinut Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin, johon kuuluu 46 jäsenyhteisöä. EHYT on EAPN-Finin jäsen.