Päihteistä ja peleistä selkokielellä

Ottaako vai ei -sarjakuva.

EHYTin ja Kehitysvammaliiton yhteinen SELVIS-hanke on jo vuoden verran kehittänyt ehkäisevää päihde- ja pelikasvatusta, joka olisi selkokielistä ja ymmärrettävää. Kuluneen vuoden aikana SELVIS-hankkeen tiimi on päässyt tekemään tiivistä yhteistyötä kehitysvammaisten sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti selkokielisen materiaalin kehittämistyöhön.

Selkokieli on hyvä asia, koska sitten kaikilla on mahdollisuus lukea kirjoja ja katsoa uutisia ja ovat samalla tasa-arvoisia tässä yhteiskunnassamme.

-Ohjausryhmän nuori aikuinen

SELVIS on saanut tiimiinsä mahtavia nuoria ympäri Suomea. Nuorten kehittämisryhmiä on ollut mm. Muhoksen Luovissa, Lahden Moiskussa ja Tikkurilan sekä Itiksen Livessä. Yhdessä SELVIS-tiimin kanssa nuoret ovat käyneet keskustelua päihteistä, peleistä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Nuoret ovat kertoneet ajatuksiaan päihteiden käytöstä ja pelien vaikutuksesta hyvinvointiin sekä tuoneet esille omia näkemyksiään ehkäisevän päihde- ja pelityön tärkeydestä.

”Nuoria kannattaa rohkaista havaitsemaan, että he osaavat itse löytää ratkaisuja vaikeissa tilanteissa. Heillä jokaisella on omia supervoimia!”

-Projektiasiantuntija Liisa Jokela

Nuorten kehittämisryhmät ovat olleet antoisia ja hanke on saanut niistä paljon uusia näkökulmia. Nuoret ovat avoimella ja rohkealla asenteellaan antaneet hankkeelle arvokkaita ajatuksia ja ideoita ehkäisevän päihde- ja pelikasvatuksen kehittämiseen ja työn viemiseen juuri kohderyhmän käytettäväksi.

”On ollut hieno huomata, kuinka kehittämistyössä nuorten kädenjälki tulee näkyviin sekä ääni kuuluviin! Nuoret pääsevät itse vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin.”

-Hankeharjoittelija Iiris Reinikainen

Nuorten kanssa yhteistyötä tehdessä esille on noussut vahvasti puhumisen ja keskustelun tarve. Keskustelut terveydestä, hyvinvoinnista, ihmissuhteista, koulusta, harrastuksista ja itsensä rakastamisesta ovat saaneet nuoret rohkeasti ajattelemaan, mitä he itse haluavat ja mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Päihteistä ja peleistä puhuminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta on auttanut nuoria ymmärtämään ja oivaltamaan omien valintojen merkitystä. Tiedon jakamisen ja päihteistä ja peleistä keskustelemisen yhtenä isona ja merkittävänä tuloksena on nähty nuorten itsetunnon vahvistuminen.

”Käyn silti tupakkapaikalla ja kaverit tarjoavat tupakkaa. Kun kieltäydyn hei eivät tuputa enää. Vaikka he houkuttelevat, uskallan pitää omat rajat ja olla jämäkkä!”

-Kehittämisryhmän nuori

Nuoret ovat puhuneet myös päihteisiin ja pelaamiseen liittyvistä kielteisistä puolista kuten ryhmäpaineesta, huonoista päihteiden käyttökokeiluista ja siitä, miten läheisen päihteiden käyttö tai liika pelaaminen vaikuttaa omaan tai ympärillä olevien ihmisten hyvinvointiin. Nuoret yhdistivät päihteiden ja pelien liikakäytön riippuvuuteen, joka voi aiheuttaa monenlaista haittaa nuoren elämässä. Keskusteluissa nuoret oppivat löytämään ja nimeämään suojatekijöitä ja ratkaisuja, jotka auttavat heitä kieltäytymään ja välttymään päihde- ja pelihaitoilta.

”Ei ole koskaan kiinnostanut juoda tai kokeilla.  Baarit ei kiinnosta.  Läheisten tuki ja perheen rakkaus on elämän voimavaroja ja hyvinvoinnin perusta.”

-Kehittämisryhmän nuori

SELVIKSESSÄ ajatellaan, että jokaisella on oikeus saada tietoa päihteistä ja pelaamisesta vammasta riippumatta. Oivallukset ja onnistumisen kokemukset omista ja muiden vahvuuksista luovat hyvää ja turvallista pohjaa aikuistumiselle.