Ole tänä jouluna niin hyvä läheinen kuin oikeasti sisimmässäsi olet

Jouluvaloja.

Läheisten läsnäolo on kuitenkin meistä monelle oikeasti kaikkein tärkeintä. Paitsi kauniita joulukuvia ja haaveita, läsnäolo ja hyvänä läheisenä oleminen ovat konkreettisia tekoja. Ne ovat kuunteluun käytettäviä minuutteja, ja toistuvia pieniä valintoja ja päätöksiä joulukiireiden keskellä.

Tässä muutamia vinkkejä siitä, miten voi päästä jo hyvään alkuun:

1. Pysähdy kuuntelemaan lasten tärkeitä asioita ja sukulaisten kuulumisia. Yritä kärsivällisesti työntää omat kiireet edes lyhyiksi hetkiksi taka-alalle.

2. Keskity huomaamaan hyvä läheisessäsi. Ota haasteeksi kehua ainakin yksi sinulle tärkeä ihminen jokaisena joulun pyhien päivänä, ääneen.

3. Älä kiiruhda koristelemaan, kokkailemaan ja kasaamaan paketteja, vaan kysy, mitä perheenjäsenesi eniten toivoisivat tältä joululta. Jo pelkkä toiveiden ja haaveiden kuuntelu on arvokasta – keskity kuulemaan toiveet, ja mahdollisesti haaveilemaan tai tunnelmoimaan yhdessä. Toiveiden toteuttamisesta huolehtiminen ehkä onkin jo siinä vaiheessa toissijaisempaa.

Läsnä oleva, lämmin ja johdonmukainen vanhemmuus on yksi tärkeimmistä lapsia myöhemmältä riskikäyttäytymiseltä suojaavista tekijöistä. Myös aikuiset kaipaavat toisen ihmisen kohtaamista – me kaikki. Kannustuksena kohtaamiseen voi pitää sitä, että montaa työkiireidensä keskellä painiskelevaa aikuista lasten tarpeisiin keskittyminen voi auttaa keskittymään oikeasti olennaiseen ja herkistymään joulun taialle – ja unohtamaan näin helpommin ne yhdentekevät työstressit.

Lämmin vanhemmuus alkaa ajan ja huomion antamisesta lapselle. Lyhytkin aika riittää, kunhan se on ennustettavaa ja säännöllistä. Vähemmän tärkeää on antaa neuvoja ja ohjeita. Jo kuuntelulla pääsee pitkälle. Jouluna voi huomiota yrittää antaa varastoon, ja kehittää rutiineja yhdessäoloon lasten toiveiden pohjalta. Näin yhdessäoloa on helppo jatkaa arjen kiireiden tuoksinassakin.

Me suomalaiset pystymme tähän ainakin tilastotietojen valossa. Uusin kouluterveyskysely (THL 2019) rohkaisee näyttämällä, että nuoret kokevat keskusteluyhteyden vanhempiinsa paremmaksi vuosi vuodelta. Tämän vuoden tuloksissa jo 45% yläkoululaisista sekä lukiolaisista ja ammattiin opiskelevista kertoo kokevansa keskusteluyhteyden vanhempiinsa hyväksi. Mikä ilahduttavinta, tässä ei eroja eri koulutusasteiden välillä näy, vaikka muuten terveyserot, kuten päihteiden käyttö ja sen haitat, kasaantuvat vuosi vuodelta yhä voimakkaammin niille, jotka kohtaavat elämässään muitakin haasteita.

Joulun juhlintaan kuuluvan alkoholin osalta on hyvä muistaa, että monessa kodissa se on yksi tekijä, joka suuntaa aikuisten huomiota ja läsnäoloa pois lapsista, tai on mukana synnyttämässä oikeita ongelmia ja kyvyttömyyttä vastata lapsen tarpeisiin – tästä meitä muistuttaa Anna lapselle raitis joulu -kampanja. Ei pidä unohtaa, että alkoholi aiheuttaa suhteessa enemmän haittaa muille kuin käyttäjälle itselleen.

Joulu on lasten juhla, sanotaan, ja sanonnassa piilee viisautta. Aikuisten keskinäinen ilonpito, jouluvalmistelut, tai muut aikuisten omat huolet ja kiireet haukkaavat helposti huomion siltä olennaiselta. Tosin lasten ohella joulu on mielestäni ihan kaikkien läheisten juhla. Se on hyvä hetki huomioida juuri omia läheisiä, oli sitten kyse naapureista, lemmikeistä, sukulaisista tai ystävistä. Tehdään tänä jouluna lupaus olla hyviä ja läsnäolevia läheisiä – vaikka ylläolevaa muistilistaa mukaillen.