Oikealla tiedolla Suomelle parempia mahdollisuuksia

Oheisiin infograafeihin olemme halunneet tiivistää neljä keskeistä alkoholikeskusteluissa esillä olevaa teemaa ja niitä kuvaavia lukuja.

1.       Päihdehaittojen vähentämiseen tarvitaan tasapainoista alkoholipolitiikkaa, jossa sijansa on niin kohtaavalla päihdetyöllä, kohtuullisella sääntelyllä kuin valistuksellakin. Hinnan ja saatavuuden sääntely vähentää päihdehaittoja nopeasti. Ihmisten parissa tehtävä kohtaava päihdetyö ja valistus tukevat kulttuurinmuutosta, jonka aikajänne lasketaan vuosissa ja vuosikymmenissä. Mikään näistä keinoista ei riitä yksin.

 

2.       Alkoholihaittoja ja niiden kustannuksia ei ratkaista pelkästään puuttumalla suurkulutukseen. Vain 22 prosenttia miesten ja 12 prosenttia naisten päihdehaitoista aiheutuu suurkuluttajille; loput kohtuullisemmin kuluttaville. Mitä enemmän suomalaiset keskimäärin juovat, sitä enemmän on alkoholihaittoja.

 

3.       Suomen talouden suuressa kuvassa alkoholialojen etu ei ole kovin keskeinen asia. Alkoholin kustannukset Suomelle ovat vuositasolla 6-7 miljardia euroa.  Tuolla summalla kattaisi esimerkiksi koko vanhustenhoidon ja lapsilisät.  

 

4.       Maltillisista alkoholiveron korotuksista on hyötyä sekä terveys- että talousnäkökulmasta. Korotus vähentää alkoholinkulutusta ja pienentää samalla päihdehaittoja sekä tuo verotuottoja moninkertaisesti Viron matkustajatuonnin mahdolliseen kasvuun verrattuna. Verotuottojen kasvun taittuminen ei kerro epäonnistuneesta alkoholipolitiikasta vaan siitä, että korotukset ovat onnistuneesti vähentäneet kulutusta huippuvuosista.

 

Alkoholipolitiikalla on pyrittävä vahvistamaan sekä terveyttä että kansantaloutta. EHYT ry toivoo, että eduskunta saisi vielä tällä istuntokaudella käsittelyyn tähän tähtäävän alkoholilain kokonaisuudistuksen. 

 

Jos me suomalaiset vähentäisimme alkoholinkäyttöä vaikkapa viidenneksellä, olisi sillä merkittävä vaikutus päihdehaittoihin ja niiden kustannuksiin. Sen verran meitä vähemmän juovat esimerkiksi ruotsalaiset. Vastuullinen alkoholipolitiikka ei tarkoita hauskanpidon kieltämistä vaan pieniä muutoksia hyvinvointia edistävään suuntaan.

Tutustu infograafeihimme www.ehyt.fi/tietopankki.

Sari Aalto-Matturi

toiminnanjohtaja

EHYT ry