Nyt on aika panostaa rahapelihaittojen ehkäisyyn

arpakuutiot.

Yhdistyminen tuo monta muutosta, mutta järjestöjen näkökulmasta valtaosa asioista jatkuu kuten ennenkin. EHYT ei siis jatkossa tule toimimaan RAY:n tuella, vaan saa avustuksensa uuden Veikkauksen tuotoista.

Suomalaiset pelaavat paljon. Häviämme suomalaisiin rahapeleihin keskimäärin noin 4,7 miljoonaa euroa joka päivä. Rahapelien tuotoilla on suuri merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Ne tuovat yhteiseen hyvään noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa lähes kymmenesosaa valtion tulo- ja varallisuusverojen tuotosta. Pitää kuitenkin muistaa, että lähes kolmasosa näistä pelituotoista tulee sellaisista pelaajilta, joilla on ongelmia rahapelaamisensa hallinnassa.

Yhdistämisen perusteena on suomalaisen rahapelaamisen yksinoikeusjärjestelmän turvaaminen. Nykyisten yhtiöiden välille oli syntynyt kilpailua ja siitä haluttiin eroon. Suuremmalla yhtiöllä halutaan myös vastata ulkomaisten yhtiöiden kilpailuun suomalaisista pelaajista.  Arpajaislain muutosten myötä uusi yhtiö saa luvan moniin uudenlaisiin nopeisiin verkkorahapeleihin. Se toki lisää mahdollisuuksia kilpailuun ulkomaisten tarjoajien kanssa, mutta tuo myös uhkia rahapeliongelmien näkökulmasta, sillä nopeatempoiset verkkopelit aiheuttavat suhteessa eniten pelihaittoja.

Arpajaislaissa on suomalaiselle rahapelijärjestelmälle ja myös uudelle yhtiölle on asetettu tavoitteeksi estää rahapelaamiseen liittyvää rikollisuutta ja ehkäistä sekä vähentää rahapelaamisesta johtuvia haittoja. Tämä on koko yksinoikeusjärjestelmän oikeuttamisperuste.

EHYT on uuden arpajaislain valmistelutyössä painottanut kolmea asiaa: rahapelihaittojen ehkäisyä, kansallista rahapelipoliittista ohjelmaa sekä sitä, että edunsaajien tulee omassa toiminnassaan huomioida rahapelihaittojen vähentäminen. EHYTin näkökulmasta avustustoiminta säilyy pitkälti entisenkaltaisena, vaikka RAY:n avustusosasto muuttaakin osaksi sosiaali- ja terveysministeriötä.

Rahapelihaittojen ehkäisyn huomioiminen tässä prosessissa on osoittautunut haasteelliseksi. EHYT on ajanut pysyvän rahoituksen saamista rahapelihaittojen ehkäisyyn. Esityksemme on, että tuotoista 1 % ohjattaisiin rahapelihaittojen ehkäisyyn, hoidon turvaamiseen ja tutkimukseen. Teemme edelleen ahkerasti vaikuttamistyötä niin päättäjien kuin edunsaajien saamiseksi tämän tavoitteen taakse. Uusi monopoli ei ole haittojen ehkäisyn näkökulmasta uskottava, ellei nyt tehdä konkreettisia toimia rahapelihaittojen ehkäisyssä ja anneta siihen riittäviä resursseja.

 

Tapio Jaakkola

Kirjoittaja on Arpa-projektin projektipäällikkö

Teksti on julkaistu EHYT Järjestö -lehdessä 13.9.2016