Nuorten suosimat tupakkatuotteet haastavat kuluttajasuojan ja kansanterveyden

Keskeisin niistä on tupakoinnin suosion vähentyminen. Muutoksen tärkeimpiä selittäjiä ovat ne rohkeat lainsäätäjät, jotka ovat uskaltaneet toteuttaa ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia uudistuksia, joilla on edistetty savutonta elämäntapaa. Lainsäädännön uudistamisen rinnalla tehty aktiivinen valistus niin nuorten kuin aikuisten parissa on ollut merkittävä tekijä tupakoinnin vähentämiseen tähtäävässä työssä.

Samalla kun iloitaan tupakoinnin suosion heikentymisestä, on syytä muistaa tupakkatuotteiden muodostavan yhä merkittävän kansanterveydellisen ongelman. Maailmanlaajuisesti tupakointi on edelleen suurin vältettävissä oleva kuolinsyy. Tupakan aiheuttamat sairaudet ovat korkean kuolleisuuden sekä terveydenhuollolle koituvien kustannusten ohella painavia ongelmia, joihin on reagoitava.

Halusimme tai emme, jokainen aikuinen toimii esimerkkinä, jonka valinnat heijastuvat myös lasten ja nuorten käyttäytymisessä. Vastaavasti päätöksentekijöillä on vastuu pyrkiä edistämään koko väestön hyvinvointia. Kun tupakkateollisuus osoittaa kasvavaa kiinnostusta nuoriin kohdistuvaan tuotebrändäykseen, on lainsäätäjien oltava hereillä. Nuorten kiinnostus nuuskaa ja sähkösavukkeita kohtaan haastaa reagoimaan tuotteiden valvonnan heikkouteen, sillä nykyisellään niiden terveysvaikutuksista ei ole saatavilla riittävästi tietoa. Erityisesti sähkösavukkeiden sisältämien ainesosien kirjo on laaja eikä tuoteselosteiden kertomaan voi luottaa. Tämänhetkinen tutkimustieto ei tue väitettä sähkösavukkeen hyödyistä tupakoinnin lopettamisessa. Sen sijaan huomionarvoista on tuotteen kuluttajaturvallisuuteen sisältyvät merkittävät puutteet.

Perinteinen tupakkateollisuus on ottamassa sähkösavukealaa haltuunsa. Laki kieltää sähkösavukkeiden mainonnan, mutta kieltoa rikotaan ahkerasti ja mainontaa kohdistetaan erityisesti nuoriin. Tämä kertoo tupakkateollisuuden halusta laajentaa tuotevalikoimaansa ja suunnata tuotekehittelyä erityisesti nuoria puhuttelevaan suuntaan. Sama ilmiö pätee nuuskaan, jonka markkinointia ja tuotekehittelyä segmentoidaan huomioimaan entistä voimakkaammin uudet kuluttajaryhmät, nuoret ja naiset. Markkinoille tulleet uudet tuotteet osoittavat savuketeollisuuden kyvyn uudistaa omaa tuotevalikoimaansa, maksimoiden samalla saamansa voitot.

Nuorten suosioon nousseet tupakkatuotteet on nähtävä ennenmuuta uhkana pitkäjänteiselle työlle kansanterveyden edistämiseksi. Keskeisin kysymys kuuluu, haluammeko kasvattaa nuorista entistä terveellisemmin eläviä aikuisia vai annammeko savuketeollisuuden tehdä uusia aluevaltauksia kansanterveyden ja kuluttajasuojan kustannuksella.

Minttu Tavia

Asiantuntija, EHYT ry

Kirjoitus on julkaistu 31.5. Turun Sanomissa, Keskisuomalaisessa, Pohjalaisessa, Kymen Sanomissa ja Kouvolan Sanomissa.