Nuorilla on oikeus tietoon!

Moodi16_Koordinaatti_kansi

Sain kutsun osallistua MOODI16-kehittämispäiviin lokakuun alussa, jossa teemana oli nuoret ja arki. Minut pyydettiin puhumaan FaktAppi-toiminnastamme, joka paketoi nuoruuteen liittyviä aiheita Instagramissa. Päiviin osallistui noin sata toimijaa ympäri Suomen, joiden työtä on tarjota ammattitaitoista tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa.

”Työn kehittämisen ei tulisi olla aina olla keskiössä vaan välillä on hyvä palata miettimään sitä miksi tämä työ on syntynyt, ja mitä se on tänä päivänä”, puhui Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ehkäisevää nuorisotyötä, jolla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia. EHYT ry:n verkossa tehtävä työ nuorten parissa on juuri tätä. Hyödynnämme työssämme eri sosiaalisen median alustoja, joissa nuoret viihtyvät ja josta heidät tavoitamme. Työmme lähtökohtana on nuoren kunnioittaminen. Uskomme, että nuori, joka saa apua ja tukea elämässään, on hyvinvoiva nuori.

 Ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta on aina ilahduttava nähdä, kuinka yhä harvempi nuorista tupakoi.

 Ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta on aina ilahduttava nähdä, kuinka yhä harvempi nuorista tupakoi.

Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n pääsihteeri Olli Joensuu kertoi, että suurin osa nuorista voi hyvin. Mitä tulee nuorten pahoinvointiin, syy ei johdu heidän omista teoistaan, vaan yhteiskunnan sekä perheiden ongelmista. Nuoret tarvitsevat yhteiskunnan ja aikuisten, esimerkiksi nuorisotyön tukea ja turvaa kasvamiseen.

Paneelissa keskusteltiin nuorten arjesta ja siitä millainen ryhmä nuoret ovat.

Itä-Suomen yliopiston nuorisotutkija Päivi Armila heitti meille kaikille nuorten parissa toimiville ja sosiaalialan kieltä suoltaville kysymyksen siitä, miten nuoret voivat toivoa jotakin palvelua, jos he eivät ymmärrä mitä sillä palvelulla tarkoitetaan? Palveluita suunnitellessa täytyy muistaa myös syrjäkylillä asuvat nuoret. Kun toimii työkseen verkossa, voi yrittää huokaista helpotuksesta tämän yhdenvertaisuusnäkökulman kohdalla – ainakin meidän työmme on valtakunnallista! Kun puhumme saavutettavuudesta, huomaamme, että saamme yhteyden siihen joka pystyy kommunikoimaan kirjoittamalla. Kattaako se kuitenkaan kaikki?

Nuorilla on oikeus tietoon, ja meillä on velvollisuus tsempata tässä kohtaa.

Kuinka päihteet näkyvät nuorisotyössä?

Halusin hyödyntää tilaisuuden ja haastattelin muutamia nuorten parissa toimivia henkilöitä. Kysyin millä tavalla päihdeteema nousee esiin heidän työssään.

”Nuorella on oikeus seksiin!”, kannustavat Väestöliitossa työskentelevät Sari Hälinen ja Anne Pelander. ”Kun päihde virtaa päässä ja kiihdyttää aivoja, tulee tehtyä asioita, joita ei välttämättä uskaltaisi tai haluaisi tehdä selvin päin. Omat rajat saattavat hämärtyä, ja myöhemmin oma käytös nolottaa. Siitä täytyy päästä yli, koska menneitä asioita ei voi perua.”

Väestöliitto tarjoaa nuorille nettivastaanoton, jossa voi keskustella omaan elämään liittyviä asioita ”Nuoret ovat kysyneet apua tilanteisiin, kun on tapahtunut jotain semmoista, mitä ei olisi saanut tapahtua. Sellaisia tilanteita on noussut esiin missä ystävän kanssa on tullut häslättyä enemmän kuin mitä olisi tarvinnut, miten päihteidenkäyttö vaikuttaa seksin harjoittamiseen tai miksi juuri humalassa haluttaa.”

Katso Väestöliiton Seksiä päihtyneenä -video.

Riikka Forss työskentelee Nuorten Exitissä, jossa edistetään nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta. ”Verkkopalveluissamme on noussut nuorten huoli siitä, että on ollut päihtyneenä, kun on joutunut seksuaalisen kaltoin kohtelun kohteeksi. Me kerromme, että nuori ei ole vastuussa teosta huolimatta siitä, että hän olisi päihtynyt. Vastuu on aina tekijällä, ja nuorella on oikeus tukeen tällaisissa tilanteissa.”

Juuli Nakari työskentelee Nuorten tieto- ja neuvontapiste yESBOxissa Espoon palvelutorilla. ”Nuoret eivät juuri kysy päihteisiin liittyvistä kysymyksistä kasvokkain, vaan nämä kysymykset esitetään verkossa. Erilaisten flyereiden ja julisteiden esillä oleminen tekee aiheen puheeksi ottamisesta sallitumpaa.  Järjestämme myös erilaisia teemallisia tempauksia Espoon Palvelutorilla, ja tulevaisuudessa voitaisiin järjestää päihde- ja mielenterveystoimijoiden yhteinen tapahtuma.”

Taija Selin työskentelee aktiivisesti nuorten tiedon saannin edistämiseksi Hangossa, nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa PointViassa. ”Yksittäiset asiakkaat kysyvät melko harvoin päihteistä. Niistä keskustellaan kuitenkin päihdekasvatustunneilla, joita järjestetään kuudennesta luokasta aina lukioon saakka. Nuorilla on paljon kysyttävää, ja kiinnostuksenkohteet vaihtelevat iän mukaan. Nuorten aikuisten kohdalla esiintyy huolta tilanteissa, jossa kaverit käyttävät päihteitä. Tällöin puhutaan riippuvuudesta, veloista ja oudosta käyttäytymisestä.”

Koordinaatissa työskentelevät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff ja erityisasiantuntija Mika Pietilä summaavat: ”Nuorten tiedon ja neuvonnan tarve ei ole hävinnyt mihinkään. Tarve on ehkä suurempi kuin koskaan aikaisemmin.  Muodot, välineet, menetelmät, toimintaympäristöt sekä tiedon sisältö ovat erilaiset kuin aiemmin, mutta muuttuvassa yhteiskunnassa nuoret tarvitsevat kaiken sen avun ja tuen mitä meillä on heille yhteiskunnassa tarjota.”

Kirjoittaja on EHYT ry:n verkkopedagogi.