Nuoret kirmaavat kesälaitumelle

Nuorten on tärkeää saada viettää aikaa ikäistensä kanssa. Kavereiden kanssa olemiseen ja liikkumiseen liittyvistä asioista on hyvä keskustella nuoren kanssa ja asettaa aikuisena sopivat rajat nuoren vapaa-ajan toiminnalle.

Me ehkäisevän päihdetyön tekijät tapaamme nuoria sekä vanhempia ja muita kasvattajia oppitunneilla, vanhempainilloissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa mm. keskustelemme näistä asioista. Nuoret kertovat meille, että kavereiden vaikutus on suuri, mutta myös sillä miten vanhemmat ja muut aikuiset puhuvat ja toimivat on merkitystä. Nuorelle on tärkeää, että aikuiset ovat kiinnostuneita hänen elämästään, kuuntelevat häntä ja asettavat myös rajoja hänen turvakseen. Erityisesti keskinäinen avoin jutustelu ja luottamus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kun nuori tekee jo irtiottoa kodin piiristä kaveriporukoissaan, on hyvä sopia elämän yhteisistä pelisäännöistä, joista pidetään kiinni. Näin turvallisuus ja luottamus säilyvät molemmin puolin. Kotona voidaan valmistautua koulujen päättäjäisiin ja kesään esimerkiksi seuraavien vinkkien avulla:

Sovitaan yhdessä sallitut ja muut asiat. Missä liikutaan ja kenen kanssa, mitä on sallittua tehdä sekä kotiintuloajat. On hyvä sopia myös kotitöistä ja koti-illoista arkielämän oppimiseksi. Huolehditaan kännyköiden akkujen lataamiset ja puhelimeen vastataan aina molemmin puolin, kun nuori on poissa kotoa. Se luo turvallisuutta. 

Keskustellaan siitä, miksi vanhemmat eivät hyväksy nuorten päihteiden käyttöä. Kasvuiässä nuoret ovat herkimmillään päihteiden haitoille. Nuoren kehitys vaarantuu. Päihteiden käyttö saattaa aiheuttaa pysyviä muutoksia mm. nuoren kehittyvissä aivoissa haitaten oppimista, muistamista ja tunne-elämän kehitystä. Mitä nuorempana aloittaa alkoholinkäytön, sitä todennäköisemmin käyttää alkoholia usein ja runsaasti kerrallaan aikuisiässä. Alkoholin ja tupakkatuotteiden ostaminen, luovuttaminen, välittäminen sekä myyminen alaikäisille ovat rikollisia tekoja. Lainsäädäntöjen avulla halutaan suojata erityisesti alaikäisiä päihteiden ja tupakan aiheuttamilta haitoilta.

Vanhemmat ovat avainasemassa ja tekevät yhteistyötä. Nuorten vanhemmat keskustelevat kasvatustavoitteistaan ja vaihtavat yhteystietoja. Vanhemmat toimivat hyvänä mallina. Heidän sanat ja teot vaikuttavat siihen, mitä nuori ajattelee päihteistä ja muista asioista. Vanhemmat tuntevat nuorensa parhaiten heidän kasvattajina, tukijoina, kuuntelijoina, lohduttajina sekä avun- ja mallin antajina kaikessa. Kehu, kannustus ja luottamuksen osoitus ovat tärkeitä. Nuori arvostaa vanhempiaan selkeistä rajoista, mitkä luovat välittämisen ja turvallisuuden tunteen. Teini-ikäisen vanhemmuus on rikas elämänvaihe; vanhempiakin kasvattava ja antoisa, vaikka saattaa ajoittain kysyä pitkää pinnaa, hyvää huumoria ja kekseliäisyyttä. Murrosiän myllerryksessä vanhempien tehtävä on juuri nyt otollinen ja tärkeä!

Yhteistä iloa ja tsemppiä kesään!

Ehkäisevä päihdetyö tutuksi -verkoston puolesta

Anne Ahlefelt, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry