Nivalassa panostetaan ehkäisevään päihdetyöhön

Tyttö ja poika antavat toisilleen yläfemman meren rannalla.
Kuva: Jukka Rapo / EHYT ry

Nivalassa on ymmärretty ehkäisevän päihdetyön ydin: ideana on huolehtia ennen kaikkea kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Apuna kunnalla on ollut EHYTin asiantuntemus ja työkalut. Tulevaisuudessa työ tuonee myös taloudellisia säästöjä.

Ensin Nivalassa laitettiin kuntoon ehkäisevän päihdetyön (ept) rakenteet muuttamalla kaupungin organisaatiota 1.6.2017 alkaen. Uuden valtuustokauden alussa aloitti hyvinvoinnin toimiala, johon kuuluvat kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Toimialan vastuulle lisättiin myös musiikkiopiston, kansalaisopiston ja tanssiopiston asiat.

Hyvinvointikoordinaattori vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä

Kuntaan perustettiin hyvinvointipalvelut, johon syksyllä 2017 palkattiin hyvinvointikoordinaattori. Aikaisemmin kunnan tahot tekivät ehkäisevää päihdetyötä omista lähtökohdistaan, mutta nyt työn koordinoinnista vastaa yksi työntekijä.

Jo syksyllä 2017 osallistuimme muun muassa EPT-viikkoon, jota järjestää Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto. Järjestimme myös EHYT ry:n kanssa Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksen ammattilaisille ja Ensihuoli-koulutuksen, joka oli kaikille avoin.

Hyvinvointikoordinaattorin johdolla aloitimme ehkäisevän päihdetyön mallin suunnittelun keväällä 2018 ja sen rakentaminen jatkui vuoden 2019 aikana. Saimme erinomaista apua mallin suunnitteluun ja työstöön EHYT ry:ltä. Malli valmistui vuonna 2019, mutta hyödynsimme jo keskeneräistä mallia kaupungin ehkäisevässä päihdetyössä.

EPT-malli auttaa käytännön työssä

Rakennettu EPT-malli ja siihen liittyvä suunnitelma perustuvat tutkittuun ja kerättyyn tietoon. Mallissa on hyödynnetty kouluterveyskyselyjä, THL:n tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanettiä, kuntalaisille tehtyä päihdekyselyä ja monipuolista kokemustietoa.

Malliin on selkeästi kirjattu toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Mallia arvioidaan säännöllisesti hyvinvointikertomustyön arvioinnin yhteydessä.

Valtuustokäsittelyssä EPT-malli oli keväällä 2020. Valtuuston kokous oli monella tavalla historiallinen. Se oli Nivalan kaupunginvaltuuston ensimmäinen etäkokous, ensimmäinen striimattu kokous ja lisäksi kokouksen ensimmäisenä varsinaisena asiana käsiteltiin Nivalan ehkäisevän päihdetyön malli ja -suunnitelma 2019–2021.

EPT-työssä huomioidaan eri ikäryhmät

Panostaminen ehkäisevään päihdetyöhön näkyy meillä Nivalassa monella tavalla:

Työn koordinointi on hyvinvointipalvelujen yksi keskeisistä tehtävistä. Monialaisen ryhmän toiminta on vireää ja ryhmässä on monipuolista osaamista. Kaupungin talousarviossa on oma kustannuspaikkansa ehkäisevälle päihdetyölle ja sinne on varattu vuosittain rahaa mallin toimenpiteiden toteuttamiseen. Varattujen resurssien avulla voimme tehdä monipuolista työtä eri ikäryhmien kanssa.

Korona-aika on tuonut meille oman haasteensa. Olemme joutuneet miettimään, miten ehkäisevää päihdetyötä voi tehdä poikkeusolojen aikana, koska tarvetta työlle on. Lisäsimme somen kautta tiedottamista ja nyt päivitämme ept-mallia myös vastaamaan poikkeusajan tarpeita.

Kerätty tieto ja kyselyt ovat osoittaneet, että meillä Nivalassa on tarvetta koordinoidulle, suunnitellulle, pitkäjänteiselle ehkäisevälle päihdetyölle. Luotamme siihen, että määrätietoinen, suunniteltu ja arvioitavissa oleva työ kantaa tulosta. Uskomme, että panostaminen tähän työhön tuo tulevaisuudessa myös kaivattuja taloudellisia säästöjä. Kuitenkin paljon tärkeämpänä pidämme ehkäisevän työn inhimillisiä vaikutuksia: terveyttä ja hyvinvointia.

Nivala on runsaan 10 000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla. Tutustu Nivalan ehkäisevän päihdetyön malliin 2019-2021!