Myssypäitä ja nutturoita, kannabiskeskustelun koko kuva?

Ei, ei, ei!

”Kannabis on huume, jota kokeilleet ovat kohta pahassa koukussa ja siirtyvät vieläkin kovempiin huumeisiin. Kaikki nuoret pitäisi systemaattisesti seuloa ja rangaista yhdestä kokeilustakin. Poliiseja pitäisi palkata kouluihin estämään huumekokeiluja.”

Väärin, väärin, väärin!

Edellä on kuvattuna kannabiskeskustelun ääripäät ja molemmissa on perää yksittäisten tapausten osalta, mutta ei suuressa kuvassa. Suurin osa suomalaisista kannabiskokeilijoista/-käyttäjistä sijoittuu tuonne ääripäiden väliin. Kannabista suurkulutetaan, riskikäytetään, satunnaiskäytetään ja kokeilukäytetään. Ja kokeilemattomien osuus on silti se kaikkein suurin. Usein myös unohtuu, että jokainen päihteidenkäyttäjä/-kokeilija on myös ihminen. Älä siis tuomitse – me kaikki teemme virheitä.

Näiden ääripäiden kohdalla ongelmana on myös stigmatisointi. Kannabiksen puolustajien stigma tulee käytöstä (laittomuudesta) ja siitä, että heidät on niputettu yhtenäiseksi ryhmäksi. Ja heidän asiaansa ei auta, että puhutaan pelkästään (tähän väliin provokaatio) pöllyssä olevien myssypäiden suulla. He eivät ole uskottavia, koska katsovat asiaansa liian läheltä ja omasta navanreiästä.

Kannabiksen vastustajien stigmana toimii jeesustelu ja vanhanaikaisuus. Sama millä tavalla teet ehkäisevää työtä tai opetustyötä, olet niputettu tuohon kansankynttiläporukkaan. Tämän ryhmän asiaa ei auta, että puhutaan pelkästään (toinen provokaatio) marimekkonutturaisten opettajien terveysnäkökulmasta. He eivät ole uskottavia, koska katsovat asiaa ylhäältä opettaen ja arvottaen.

Molemmilla ääripäillä tuleekin olla omat agendansa, mutta toista tulee kuunnella, vaikkei hänen näkemyksiä hyväksykään. Kun nämä kaksi ääripäätä lähentyvät toisiaan, saamme aikaan yhteiskuntasopimuksen, toisin kuin Sipilä. Päästään keskustelemaan asioista järkevästi, nuorten päihdekokeiluja ehkäisevästi. Yhdistävänä tekijänä molemmilla ryhmillä kun kuitenkin on nuorten päihteidenkäytön ehkäisy. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle.

EHYT ry haluaa toimia sillanrakentajana kannabiksenkin osalta ja luoda käyttöön mallin, jossa kannabiksesta keskustellaan ilmiönä, kaikki näkökulmat huomioiden ja johon molemmat ääripäät sekä välimuodot voivat sitoutua. Päämääränä on nuorten päihteidenkäytön ehkäisy, stigmojen vähentäminen ja ihmisen esiintuominen päihteidenkäytön takaa. Miten puhua kannabiksesta -hanke luo yhteistyökumppaneiden kanssa tämän mallin ja sen kouluttaminen aloitetaan syksyllä 2015 jatkuen vuoteen 2017. Mallin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti terveystiedon opettajat ja terveydenhoitajat, mutta se soveltuu kaikille nuorten kanssa työskenteleville.

Kim Kannussaari
koulutussuunnittelija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Miten puhua kannabiksesta -hanke