Mitä rahapelit oikeasti sisältävät?

Kolikoita.

Kuluttajansuojalaki sanoo, että markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi. Tai tietoja, joiden puuttuminen voi johtaa siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. 

Rahapeleiltä ei ole tähän mennessä vaadittu tietoa siitä, miten peli toimii tai sisältyykö siihen erityisiä riskejä. Pääosin rahapelifirmojen jakama tieto kuluttajille on vain markkinointia ja osin jopa harhaanjohtavaa. Kun raha-automaattien pelisäännöt sallivat sijoitettua panosta pienemmän tuloksen ilmoittamisen voittona, pitäisikö tämä kertoa myös kuluttajalle etukäteen? Onko oikein, että peliyhtiö voi kertoa ”joka 4. arpa voittaa”, kun mukaan on laskettu myös ne tulokset, joissa pelaaja saa vain sijoitetun panoksen takaisin? 

Voiton todennäköisyys kertoo pelaajan mahdollisuuksista voittaa, mutta on kuitenkin vain matemaattinen suure. Asia, joka yleensä toteutuu vain erittäin suuressa määrässä pelejä. Todennäköisyydellä ei juuri ole merkitystä, jos pelataan kerran tai kaksi. On lisäksi huomattava, että voiton todennäköisyydet ovat erilaisia eri panoksilla tai eri voittoluokissa. Pieniä voittoja voi saada helpommin, päävoitto on yleensä harvinainen. Kuitenkin sitä pelaaja yleensä tavoittelee. 

Palautusprosentti on tieto, jonka pelintarjoajat yleensä kertovat. Se merkitsee kuitenkin todellisuudessa hyvin vähän kuluttajalle. Siitä voi korkeintaan päätellä, miten nopeasti pelaaja häviää rahansa. Mitä pienempi prosenttiluku, sen nopeammin teoriassa rahansa häviää. 

Osa rahapelistä on määritelty erityistä pelihaittariskiä sisältäväksi. Tästä ei kuitenkaan ole merkintää pelissä tai sen pelisäännöissä. Yleisesti kuluttajansuojelussa on lähdetty siitä, että kuluttajalle kerrotaan mahdolliset haittavaikutukset. 

Vaikeus tässä on, että meillä ei ole luokittelua, jonka mukaan voisimme tänä päivänä objektiivisesti määritellä rahapelit niiden haitallisuuden perusteella. Tiedämme toki, että nopeat, jatkuvasti pelattavat pelit sisältävät suuremman pelihaittariskin. Yksi rahapelin riskiä kuvaava luku voisi olla pelin “laskennallinen maksimiteho”. Se kuvaa pelin ns. kovuutta ja mahdollistaisi pelien keskinäisen vertailun ainakin osassa pelityypeistä.