Mitä on sosiaalisessa mediassa tehtävä ehkäisevä päihdetyö?

Lapsille ja nuorille suunnatut yleiset verkkokeskustelut ovat hyödyllisiä, koska niissä voi tuoda julki mielipiteensä, oikeutensa ja arvostella turvallisesti esimerkiksi koulua, vanhempia tai opettajaa sekä pohtia suurempiakin elämään ja maailmaan liittyviä kysymyksiä. Tämä kaikki on tärkeä osa murrosiän itsenäistymisessä.

Varhaismurrosikäisen nuoren ongelmat voivat tuntua pieniltä, mutta koulu- ja kaverielämässä ne ovat nuorelle suuria pohdinnan aiheita ja niillä on oma roolinsa minäkuvan, itsenäistymisen ja itsetunnon kehittymisessä. Vaikka kotona olisivat asiat hyvin, kaikesta ei uskalleta tai kehdata kotona jutella.

Joskus on myös helpompi kirjoittaa kuin puhua. Kirjoittamalla kehtaa kysyä paljon enemmän kuin esittämällä asian kasvokkain.  Nimimerkki antaa hyvän suojan, jonka turvin on helpompi esittää asiansa. Kääntöpuolena on nimimerkin tarjoama mahdollisuus olla epäasiallinen. Yksi iso tavoitteemme on asiallisen verkkokeskustelukulttuurin vahvistaminen ja verkkokeskustelujen ikävien puolien – kuten esimerkiksi vihakirjoittelun, kiusaamisen tai ahdistelun – pois kitkeminen.

Verkko ei korvaa vanhempia tai kotona tapahtuvaa kontaktia, mutta sen kautta voi vahvistaa sosiaalisia taitoja ja saada rohkeutta jutella asioista kasvotusten esimerkiksi omien vanhempien tai vaikka terveydenhoitajan kanssa.

Aikuisen rooli keskusteluissamme on antaa aihe, kannustaa rakentavaan keskusteluun, antaa vastauksia sekä rohkaista tekemään terveitä valintoja tai turvautua lähipiirin tukeen tarvittaessa. Nuorten aikuisten ja aikuisten parissa puolestaan korostetaan laajempia arvokeskusteluja ja yhteiskunnallisempia kysymyksiä käsittelevää kansalaiskeskustelua. Aikuisten ohella muut nuoret keskustelijat toimivat parhaimmillaan kannustavana vertaistukena toisilleen. Tämä yhteisöllisyys on ensisijaisen tärkeää. Keskustelija voi tuoda huolensa esille ja huomaa, että ei ole yksin ongelman kanssa, eikä häntä tuomita.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Internet- ja mobiilityön yksikön (IMY) verkkopedagogit kohtaavat vuosittain lähes 100 000 nuorta kuudella suositulla verkkofoorumilla.  Työmme mahdollistavat aktiiviset sosiaalisen median kaupalliset palveluntarjoajat, jotka ovat valmiita ottamaan järjestön yhteistyötahoksi ilman rahallista korvausta.

Olemme jo vuodesta 2002 keränneet sosiaalisessa mediassa käydyistä online-keskusteluista runsaasti osaamista siitä, kuinka luoda rakentavaa ilmapiiriä eri verkkoympäristöissä.  Parhaimmillaan sosiaalisen median paikka luo yhteenkuuluvuutta jäsenten välillä.

IMY:n sosiaalisen median toiminnoissa edistetään positiivista keskustelukulttuuria ja ryhmähenkeä keskustelemalla asiallisesti ja rakentavasti kohderyhmää koskevista asioista. Toiminnan tavoitteena on keskustella ja jakaa tietoa lasten, nuorten ja aikuisten elämää koskevista asioista sekä haastaa pohtimaan ja perustelemaan omia näkemyksiään. Ympäröivien ilmiöiden pohtiminen pyrkii lisäämään nuorten päihdesivistystä ja niiden ymmärrystä.

Lue lisää toimintapaikoista täältä.

Vanhemmille suunnatun sosiaalisen median huoneentaulun löydät täältä.