Kuuluuko opiskelijan päihteidenkäyttö opettajalle?

Haastavistakin aiheista on uskallettava puhua, myös koulussa. Päihteidenkäyttö – oma tai muiden − koskettaa tavalla tai toisella kaikkien arkipäivää. Ehkäisevällä päihdetyöllä ei ole tarkoitus vaikuttaa vain päihteitä käyttäviin, vaan kaikkiin yhteisön jäseniin. Ehkäisevällä työllä parannetaan työ- ja opiskeluyhteisön turvallisuutta ja selkeytetään toimintatapoja.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hanke järjestää lukioiden henkilökunnalle (opettajat, rehtorit, kuraattorit, terveydenhoitajat, koulupsykologit) suunnatun koulutustilaisuuden. Tilaisuudessa esitellään 2012 tehdyn Lukiolaiset ja päihteet -selvityksen tuloksia ja niiden pohjalta työstettyjä apuvälineitä koulun oman päihdesuunnitelman ja -linjauksien laatimiseksi. Koulutuksen kesto on kaksi tuntia ja sen kouluttajana toimii hankkeen projektikoordinaattori Eeva Kolttola.

Koulutus on tähän mennessä järjestetty Tampereella, Oulussa ja Seinäjoella. Tilaisuudet ovat olleet keskustelevia ja niissä on pohdittu muun muassa opettajan roolia ja kasvatusvastuuta sekä toimintatapoja haastavissa tilanteissa. Kuuluuko opiskelijan päihteidenkäyttö opettajalle? Millainen käsite on ”melkein täysi-ikäinen”? Millaista viestiä koulun tulisi välittää?

Lisätietoja: projektikoordinaattori Eeva Kolttola, eeva.kolttola[at]ehyt.fi