Kun omaishoitajalla menee kuppi nurin

Kuppi nurin -kampanjakuva.

Omaishoito on vaativaa läheisen auttamista

Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Pääasiallinen huolenpitovastuu läheisestään on noin 350 000 suomalaisella. Omaishoidon tukea saa noin 46 000 henkilöä. Omaishoitajat ovat eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa, kuten myös tukea ja apua tarvitsevat läheiset. Omaishoito on usein vaativaa läheisen auttamista, ja se muuttaa elämää. Omaishoitajan elämä voi kaventua, sosiaaliset suhteet ja harrastukset saattavat jäädä omaishoidon sitovuuden takia. Päihteistä saatetaan etsiä helpotusta yksinäisyyteen, väsymykseen ja stressiin.

Omaishoito ja päihteet on yhdistelmä, jota ei ole juurikaan tutkittu tai huomioitu. Päihteiden käyttöä voi olla omaishoitajalla, hoidettavalla läheisellä tai molemmilla. Päihdeongelmat omaishoitoperheissä ovat usein vaiettuja ja näkymättömissä. Niihin liittyy hoivasuhteen monimutkaistuminen sekä myös pelko omaishoidon menettämisestä.

Miten tukea omaishoitajaa löytämään alkoholin tilalle muita rentoutumisen keinoja?  Mitä tehdä, kun omaishoitaja käyttää kohtuutta runsaammin päihteitä? Vaarantuuko tällöin hoidettavan läheisen terveys ja turvallisuus? Entä kuka tukee omaishoitajaa, joka huolehtii runsaasti päihteitä käyttävästä läheisestään?  Miten nämä perheet huomataan? Näiden kysymysten äärellä ollaan Kuppi nurin -hankkeessa.

Kuppi nurin -hanke nostaa päihteet puheeksi

Kuppi nurin on Omaishoitajaliiton kehittämishanke, joka tukee päihdeongelman kanssa elävien omaishoitoperheitä. Vuosina 2017–2020 toteutettavassa hankkeessa nostamme päihteet keskusteluun omaishoidon yhteydessä.

Hankkeen alkuvaiheessa keräsimme tietoa päihteiden käytöstä ja päihdeongelmista omaishoitoperheissä. Tiedonkeruun tuloksiin voi tutustua täällä. Tuloksista on mahdollista saada tietoa ennestään vähän tunnetusta aiheesta ja näkökulmia omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukemiseen!

Nyt kehitämme hankkeessa omaishoitoperheille erilaisia tukimuotoja ja tuotamme materiaalia päihdeasioista. Näistä esimerkkejä ovat Facebook-vertaisryhmä, tavoitteellinen ja ohjattu ryhmä päihteitä käyttävien läheisille, opasvihkoset ja videot. Lisäksi vahvistamme yhdistystoimijoiden ja ammattilaisten osaamista päihteiden käytön tunnistamisesta ja puheeksi ottamisesta sekä tuemme perheitä järjestämällä koulutuksia ja tuottamalla työvälineitä.

Kuppi nurin -hankkeen toimintaan osallistuu kokemusasiantuntijoita, joilla on omakohtaista kokemusta päihdeongelmista omaishoidon arjessa. Kirjoituksen alussa oleva sitaatti onkin yhden kokemusasiantuntijamme tarinasta. Lisää omaishoitajien tarinoita ja tietoa päihteistä voi lukea Päihteet omaishoitoperheissä -tietopaketissa Omaishoitajaliiton nettisivuilla.

Lue lisää Kuppi nurin -hankkeesta toiminnasta ja ota yhteyttä: www.omaishoitajat.fi/kuppi-nurin

Kirjoittajat: Elina Koponen, koordinaattori ja Christa Ahonen, suunnittelija, Kuppi nurin -hanke, Omaishoitajaliitto ry