Kohtaamisia, aikaa ja rinnalla kulkemista

Kädet.

Tämä on merkittävä havainto toiminnasta, jonka kohderyhmään kuuluvat ihmiset kamppailevat elämässään päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvien haasteiden kanssa ja työttömyys varjostaa toimeentuloa. Muutokset eivät tapahdu sormia napsauttamalla, vaan niille on annettava aikaa. Edellä kuvattu hanke on siis onnistunut tavoittamaan sitä, mitä lähti hakemaankin, mutta soveltaen ja tarkentaen hankesuunnitelmaa. Jos alkuperäisestä suunnitelmasta olisi pidetty tiukasti kiinni, miten hankeen rahoittaja olisi lopputulosta arvioinut?

Lukuisat kansalaisjärjestöt tarjoavat monenlaista toimintaa, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja erilaisia arjen hallintaa helpottavia välineitä. Niille keskeisiä elementtejä ovat kohtaamiset toisten ihmisten kanssa, mahdollisuus saada tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa rauhallisella rytmillä sekä se, että jokainen tulija hyväksytään sellaisena kuin on. Elokolot ja muut kohtaamispaikat asettavat vain yhden ehdon: tilat ovat päihteettömiä.

Kun Elokolossa käyvä ihminen saa lautaselleen aamupuuroa kohtaamispaikkatyöntekijältä tai avustavalta vapaaehtoiselta, samalla tapahtuu paljon muita asioita. Vaihdellaan kuulumiset, kysellään vointi, huomataan ehkä jotain. Erityisesti huomataan se, jos tunnettu aamupuurolla kävijä ei tänään olekaan mukana. Tällöin lähiyhteisö voi aktivoitua ja selvittää, mitä hänelle kuuluu ja tarvitseeko hän mahdollisesti apua. Näin matalan kynnyksen kohtaamispaikat voivat tarjota arvokasta täydennystä julkisen vallan palveluille.

EHYTin Aikuiset-osastolla työskennellään monin tavoin päihteitä käyttävien ja heidän läheistensä parissa. Myös rahapelaamisesta aiheutuvien riskien vähentäminen on osa työtämme. Päihdeneuvontapalvelu ja -puhelin tarjoaa apua ja ohjeita päihteitä käyttäville, heidän läheisilleen sekä heidän kanssaan työskenteleville sote-ammattilaisille vuorokauden ympäri läpi vuoden. Koulutamme myös työyhteisöjen luottamushenkilöitä ja esihenkilöitä.

Nyt on taas se aika vuodesta, kun järjestöt laativat hiki hatussa toimintasuunnitelmia ja rahoitushakemuksia. Meidän vastuullamme on osoittaa se hyöty, mikä toiminnastamme on kohderyhmillemme.