Keskustele nuorten kanssa päihteistä

Noin 20 vuotta aikaisemmin 16-18 vuotiaista poltti savukkeita 32 % ja 14-vuotiaista 14 %. Vastaavat luvut ovat nyt ovat 13% (16-18 v.) ja 2% (14 v.) Kehitys on ollut erittäin myönteinen, mutta näyttää pysähtyneen kahden viime vuoden aikana. Huolta herättää se, että 2010-luvulla nuorista yhä useampi on alkanut käyttämään nuuskaa päivittäin tai silloin tällöin: 16-18-vuotiaista tytöistä noin 6 % ja pojista noin 15 %.

Tutkijat ja kasvatusalan ammattilaiset haluavat edelleen uskoa, että Savuton Suomi vuonna 2030 on mahdollinen. Noin kolmannes 14–18-vuotiaista ja puolet 12-vuotiasta uskoo tupakkalaissa asetettuun tavoitteeseen, että vuonna 2030 juuri kukaan ei tupakoi Suomessa. Nuorten elinympäristössä näkyy sama myönteinen kehitys. Yhä useampi perhe on savuton: vanhemmat polttavat vähemmän kuin aiemmin. Kodin sisätiloissa ja autossa tupakoidaan harvoin.

Sähkösavukkeet tulivat markkinoille 2010 ja niiden käyttö nuorten keskuudessa on toistaiseksi vähäistä. Noin puolet 16–18-vuotiaista pojista ja kolmannes tytöistä oli kuitenkin kokeillut sähkösavukkeita halutessaan lopettaa tupakanpolton tai uteliaisuudesta ilmenee terveystapatutkimuksessa.

Raittiiden nuorten osuus lisääntyi ja alkoholin käyttö ja humalajuominen vähenivät nuorten keskuudessa koko ajan vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kahden viime vuoden aikana tämä myönteinen kehitys näyttää pysähtyneen. Poikkeuksena on 18-vuotiaiden poikien humalajuominen, joka on edelleen vähentynyt. Voidaan ajatella raittiiden osuutta tarkasteltaessa ns. optimaalisen rajan tulleen vastaan. Huolestuttavaa on, mikäli humalajuomisen käyrä lähtee nousuun tai raittiiden osuutta kuvaava käyrä laskuun.

Tärkeää on muistaa, että lasten ja nuorten kohtaamisessa tulee jatkaa keskustelua päihteiden haitoista sekä syistä, miksi niitä käytetään tai ei käytetä. Haitat ja syyt ovat hyvin moninaisia. Osa nuorista on alttiimpia riippuvuuksien syntymiselle ja osa nuorista ei juurikaan käytä päihteitä, mutta ahdistuu siitä, kun ei uskalla kertoa vanhemmilleen tai opettajille tuttavapiirin päihteiden käytöstä.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä kasvatustyö on edelleen tärkeää ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta sekä osa kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta. Tämän työn tueksi tarvitaan nykyaikaisia koulutuksia ja työkaluja, joilla jaetaan tutkimuksiin sekä pitkäjänteiseen nuorisotyöhön perustuvaa ja yhteiskunnassa vallitsevia päihdeilmiöitä eri näkökulmista tarkastelevaa tietoa.

Lue lisää: Nuorten terveystapatutkimus 2019