Kenellä on lupa hyötyä rahapelaamisesta?

Kolikoita.

Maltillinen rahapelaaminen on viihdettä. Sen tuottoja on Suomessa kanavoitu innovatiivisesti hyvään tarkoitukseen aina RAY:n perustamisvuodesta 1938. Nähdäkseni meillä kaikilla on lupa hyötyä tämänkaltaisesta yhteiskunnan säätelemästä viihdepelaamisesta.

Samaan aikaan rahapelitoiminta aiheuttaa osalle väestöstä erittäin vakavia haittoja. Siksi toiminta tulee järjestää uudelleen. On laadittava kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma, jossa luodaan kestävät puitteet pelihaittojen ehkäisylle.

Keskeistä on tunnistaa riskipelaajat ajoissa, jotta pelihaittoja voidaan ehkäistä. Kaikkiin rahapeleihin tarvitaan myös ehdottomasti pakollinen tunnistautuminen. Pelejä ja myyntipaikkoja ei tarvita kaikkialla. Lisäksi pelien mainonnan määrä ja sisältö on otettava puntariin ja saatava paremmin sääntelyn piiriin. Mainonnan eettisyys on varmistettava erityisesti ongelmapelaajien suojelemiseksi.

Veikkaukselta rahoituksensa saavat järjestöt ovat yksi taho, joiden täytyy tiedostaa moraalinen haaste, jonka veikkausvaroista hyötyminen asettaa. Järjestöjen tulee osaltaan tukea vastuullisempaa rahapelipolitiikkaa ja huomioida rahapelihaitat omassa toiminnassaan.

EHYT on systemaattisesti ajanut tiukempaa rahapelihaittojen ehkäisyä ja rahapelimonopolimme vastuullisuuden vahvistamista, toimimmehan itsekin veikkausvoittovaroin. Vuoden 2019 lopussa päättyneessä Arpa-projektissamme kehitimme esimerkiksi helppokäyttöisen kyselytyökalun riskipelaajien tunnistamiseen. Se on saanut huomiota niin ammattilaisilta kuin myös kansainväliseltä tutkimusyhteisöltä. Työkalun voi kiteyttää sanoihin Kysy, puutu! – se on välittämistä.