Kavereiden kanssa pelaaminen on parasta

Syksyllä kohistiin lasten ja nuorten digipeliharrastuksesta psykiatri Jari Sinkkosen johdolla. Kysyimme pelaajilta itseltään, mitä he ajattelevat omasta peli- ja terveyskäyttäytymisestään. Teetimme vuonna 2015 pelitapahtumien (lähiverkkotapahtumien eli lanejen) ohessa pelaajille hyvinvointikyselyä. Hyvinvointikysely teetettiin 14 eri tapahtumassa. Kyselyyn vastasi 907 henkilöä, joista valtaosa oli poikia tai miehiä. Vastaajat olivat pääasiassa alaikäisiä nuoria: 40 % heistä oli iältään 16–18-vuotiaita.

Pääsääntöisesti pelaajat kokivat terveydentilansa hyväksi. Jonkinlaisia pelaamisesta aiheutuvia satunnaisia haittoja, kuten häiriöitä nukkumisessa, opiskelun häiriintymistä tai fyysisiä haittoja oli kokenut yli puolet vastaajista. Kuitenkin vain pieni osa kärsi haitoista toistuvasti. Yleisimmät pelaajille pelaamisesta koituvat haitat olivat fyysisiä, esimerkiksi hartiakipuja. Psyykkisiä haittoja, kuten pelkoja tai painajaisia peleistä, kyselyn vastausten perusteella koituu hyvin harvalle. 

Pelaamisesta saaduista hyödyistä suurimmaksi nousi kielitaito, jonka mainitsi kolme neljästä vastaajasta. Lähes yhtä moni piti pelaamisen hyvistä puolista tärkeänä kavereita.  Puolet vastaajista kertoi myös strategisen ajattelun kehittymisestä. Vastaajista (89 %) kertoi pelaavansa, koska se ”on kivaa.” Yli puolet vastaajista kertoi pelaamisensa syyksi rentoutumisen – sama korostui myös avovastauksissa, joissa viitattiin useasti pelaamalla otettuun irtiottoon arjesta. Pelaajat kertoivat pelaamisen olevan myös helppo tapa kuluttaa aikaa.

Kyselyn perusteella vastaajilla on pelaamisen ohella myös muita harrastuksia. Esimerkiksi yli puolet vastaajista kertoi harrastavansa pelaamisen ohella liikuntaa. Selvä enemmistö kertoo viettävänsä aikaa kavereidensa kanssa pelaamisen lisäksi myös kasvokkain. 

Yli kolmasosa kertoi pelaavansa koska kaveritkin pelaavat, ja neljännes kertoi tutustuvansa pelaamalla uusiin ihmisiin. Kyselyssä annetut avoimet vastaukset puhuvat pelaamisen sosiaalisuuden ja ystävien kanssa tekemisen puolesta. Suurin osa vastaajista ilmoittikin odottavansa myös pelitapahtumilta kavereiden kanssa tekemistä ja uusien ihmisten tapaamista. Parasta on ”kun saa kavereiden kanssa pelata ja on hyvä tunnelma :)”.

Mitäkö peleistä lopulta jää käteen? Ainakin ne ovat hauskaa tekemistä ja oppimista yhdessä tai yksin. Ne kehittävät meitä monin tavoin ja ovat suurimmalle osalle nuorista mieluisa tapa kuluttaa aikaa. Kyselyn perusteella pelitapahtumissa syntyy uutta sosiaalisuutta, kaveriporukoita ja yhteisiä muistoja.